Сергій Прокопенко СВ Прокопенко С Прокопенко Прокопенко СВ Прокопенко С S Prokopenko Прокопєнко
Сергій Прокопенко СВ Прокопенко С Прокопенко Прокопенко СВ Прокопенко С S Prokopenko Прокопєнко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Definition regulatory cephalometric options by the method of tweed international foundation for ukranian boys and girls
I Gunas, M Dmitriev, S Prokopenko, M Shinkaruk-Dykovytska, ...
Світ медицини та біології 4 (62), 27-31, 2017
102017
Корреляции между морфометрическими сонографическими параметрами щитовидной железы и конституциональными показателями у практически здоровых девушек Подолья
ДБ Зорич, МА Машталир, СВ Прокопенко, ВИ Шевчук
Вісник морфології 16 (№4), 955-961, 2010
82010
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
ЛА Сарафинюк, СВ Прокопенко, ЛА Клімас, ПВ Сарафинюк, ...
Вісник морфології 10 (№1), 52-53, 2004
82004
Застосування ультрозвукового методу дослідження для морфометрії печінки, жовчного міхура та підшлункової залози: тези доп. Всеукр. наук. конф.«Акт. пит. вікової анат. та …
СВ Прокопенко, НВ Белік, ЛП Ясько
Клін. анат. та опер. хірург 5 (2), 97, 2006
62006
Determination of regulatory cephalometric parameters according to Charles H. Tweed International Foundation analysis for Ukrainian boys and girls. World of Medicine and Biology …
ІV Gunas, МО Dmitriev, SV Prokopenko, ММ Shinkaruk-Dykovytska, ...
52017
Сонографічні параметри селезінки у здорових міських юнаків та дівчат Поділля різного віку
СО Кривов’яз, СВ Прокопенко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 174-179, 2009
52009
Кореляційні зв’язки ультразвукових параметрів щитовидної залози з антропометричними та соматотипологічними характеристиками підлітків
МВ Власенко, СВ Прокопенко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 27-31, 2005
52005
Новогодний фестиваль здоровья: опыт волонтерской работы студентов медицинского вуза с детьми в детской поликлинике
АВ Гордиец, ЛН Симакова, ИВ Турлак, МЮ Галактионова, ...
Психическое здоровье детей и подростков: факторы обеспечения, сохранения и …, 2017
32017
Лінійні сонографічні розміри та акустична щільність селезінки у практично здорових чоловіків Поділля різних соматотипів
СВ Прокопенко, РЄ Булик, ОВ Антонець
Вісник морфології 21 (№2), 446-449, 2015
32015
К вопросу о моделировании риска возникновения эпилепсии в зависимости от особенностей строения и размеров тела юношей и девушек с помощью дискриминантного анализа
ИВ Гунас, ЮГ Шевчук, СВ Прокопенко
Наука молодых–Eruditio Juvenium, 2013
32013
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии.-М …, 2004
32004
The manifestations of sexual dimorphism correlation of spleen sonographic parameters with anthropo-somatometric parameters body of practically healthy men and women from …
SV Prokopenko, OV Antonets
Вісник наукових досліджень, 114-117, 2018
22018
Зв'язки сонографічних параметрів селезінки з показниками будови й розмірів тіла практично здорових жінок різних соматотипів
ОВ Антонець, ІВ Гунас, ЮЯ Кривко, СВ Прокопенко, АА Глушак
Вісник морфології, 84-89, 2017
22017
Sonographic parameters of the pancreas and gall bladder in healthy men from Podillya region of Ukraine of different somatotypes
I Gunas, S Prokopenko, M Melnik
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 29 (2), 94-96, 2016
22016
Особливості зв’язків антропо-соматометричних параметрів практично здорових чоловіків Поділля мезоморфного соматотипу з показниками церебрального кровотоку
СВ Прокопенко, ОА Серебреннікова, АВ Шаюк, ВВ Семенченко
Вісник морфології 26 (№2), 311-314, 2016
22016
Особливості зв'язків антропо-соматометричних параметрів практично здорових чоловіків Поділля мезоморфного соматотипу з показниками церебрального кровообігу
СВ Прокопенко, ОА Серебреннікова, АВ Шаюк, ВВ Семенченко
Вісник морфології 22 (№ 2), 311-314, 2016
22016
Кореляції сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропометричними та соматотипологічними показниками практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку
ВО Гненна
Biomedical and biosocial anthropology, 71-76, 2015
22015
Важливість оцінки зв’язків між конституціональними параметрами організму та показниками геодинаміки в нормі та при різних патологічних станах
РЄ Булик, СВ Прокопенко, ВВ Семенченко
Вісник Вінницького національного медичного університету 19 (№2), 531-535, 2015
22015
Ультраструктурний стан респіраторного відділу легень в ранні терміни після експериментальної термічної травми за умов застосування інфузійного розчину HAES-LX-5%
АО Очеретнюк, ІВ Гунас, ЗМ Небесна, ОВ Паламарчук, СВ Прокопенко
Український морфологічний альманах, 77-79, 2013
22013
Морфометричні сонографічні параметри щитоподібної залози у юнаків і дівчат Поділля
ДБ Зорич, СВ Прокопенко, ВІ Шевчук
Вісник морфології, 169-173, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20