Смовженко Тамара Степанівна
Смовженко Тамара Степанівна
професор, Університет банківської справи Національного банку
Verified email at ubs.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
8411997
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
911997
Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія
ТС Смовженко
Львів: вид-во ЛБІ НБУ, 70, 2001
572001
Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Аконіт, 2000
542000
Антикризове управління стратегічним розвитком банку
ТС Смовженко, ОМ Тридід, ВЯ Вовк
УБС НБУ, 2008
472008
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 34-37, 2005
432005
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
362002
Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 16-19, 2008
332008
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
222013
Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів/Т. Cмовженко, І. Серветник
Т Смовженко
Банківська справа, 59-75, 2012
202012
Економіка України
БФ Заблоцький, МФ Кокошко, ТС Смовженко
Львів: Львів. банк. коледж НБУ, 1997
201997
та ін.); за заг. ред. д-ра екон. наук ГТ Карчевої
Е та конкурентоспроможність банківської системи України, ГТ Карчева, ...
Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи, 209-231, 2016
182016
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2008
182008
Фiнансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львiв. банк. iн-ту НБУ. 566 с.
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
16
Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти
ТС Смовженко, ОО Другов
Фінанси України, 98-105, 2007
152007
Основні мотиви та чинники формування заощаджень домогосподарствами
Т Смовженко
Вісник Національного банку України, 32-34, 2002
142002
Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
ОВ Дащенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
132010
Ризик залежного розвитку банківської системи України та шляхи його мінімізації
Т Смовженко, ОО Другов, ІП Сенищ
Банківська справа, 36-43, 2006
132006
Основи фінансового аналізу
ЯІ Єлейко, ОМ Кандибка, МЛ Лапішко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000
132000
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
122016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20