Подписаться
Смовженко Тамара Степанівна
Смовженко Тамара Степанівна
професор, Університет банківської справи Національного банку
Подтвержден адрес электронной почты в домене ubs.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
11301997
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
771997
Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія
ТС Смовженко
Львів: ЛБІ НБУ, 2001
652001
Антикризове управління стратегічним розвитком банку
ТС Смовженко, ОМ Тридід, ВЯ Вовк
УБС НБУ, 2008
542008
Словник банківських термінів
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Банківська справа: Термінологічний словник./[Загородній АГ, Сліпушко ОМ …, 2000
512000
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 34-37, 2005
432005
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
372002
Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 16-19, 2008
322008
Економіка України
БФ Заблоцький, МФ Кокошко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 8-16, 1997
271997
та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук ГТ Карчевої
Е та конкурентоспроможність банківської системи України, ГТ Карчева, ...
Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи 276, 2, 2016
262016
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
242013
Фінансова грамотність населення та її вплив на економіку України
ТС Смовженко, АЯ Кузнєцова
24*2013
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2008
232008
Фiнансовий словник-3-тє вид., випр. та доп
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
222000
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
212016
Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи
Т Смовженко, А Кузнєцова
Вісник Національного банку України, 8-16, 2013
212013
Основи фінансового аналізу
ЯІ Єлейно, ОМ Кандиба, МЛ Лапішко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000
202000
Фшансовий словник. 4-те вид., випр. та доп
АГ Загороднш, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во “Знання”, КОО, 0
19*
Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів/Т. Cмовженко, І. Серветник
Т Смовженко
Банківська справа, 59-75, 2012
182012
Фінансовий словник: 3-тє вид., випр. та доп
АГ Завгородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во” 3наня”, КОО, 2000
182000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20