Подписаться
Смовженко Тамара Степанівна
Смовженко Тамара Степанівна
професор, Університет банківської справи Національного банку
Подтвержден адрес электронной почты в домене ubs.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
11091997
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
721997
Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія
ТС Смовженко
Львів: ЛБІ НБУ, 2001
652001
Антикризове управління стратегічним розвитком банку
ТС Смовженко, ОМ Тридід, ВЯ Вовк
УБС НБУ, 2008
542008
Словник банківських термінів
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Банківська справа: Термінологічний словник./[Загородній АГ, Сліпушко ОМ …, 2000
492000
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 34-37, 2005
432005
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
372002
Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 16-19, 2008
322008
та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук ГТ Карчевої
Е та конкурентоспроможність банківської системи України, ГТ Карчева, ...
Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи, 209-231, 2016
262016
Економіка України
БФ Заблоцький, МФ Кокошко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 8-16, 1997
261997
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
232016
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
232013
Фінансова грамотність населення та її вплив на економіку України
ТС Смовженко, АЯ Кузнєцова
23*2013
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2008
222008
Фiнансовий словник-3-тє вид., випр. та доп
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
202000
Основи фінансового аналізу
ЯІ Єлейно, ОМ Кандиба, МЛ Лапішко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000
202000
Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи
Т Смовженко, А Кузнєцова
Вісник Національного банку України, 8-16, 2013
192013
Фiнансовий словник.-4-те вид. випр. та доп.-К.: Т-во “Знання”. КОО; Л.: Вид-во Львiв. банк. Iн-ту НБУ.-566 С
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
19
Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів/Т. Cмовженко, І. Серветник
Т Смовженко
Банківська справа, 59-75, 2012
182012
Корпоративна соціальна відповідальність:[навч. посіб.]
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2010
152010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20