Смовженко Тамара Степанівна
Смовженко Тамара Степанівна
професор, Університет банківської справи Національного банку
Підтверджена електронна адреса в ubs.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
8451997
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
831997
Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія
ТС Смовженко
Львів: ЛБІ НБУ, 2001
582001
Антикризове управління стратегічним розвитком банку
ТС Смовженко, ОМ Тридід, ВЯ Вовк
УБС НБУ, 2008
472008
Словник банківських термінів
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Банківська справа: Термінологічний словник./[Загородній АГ, Сліпушко ОМ …, 2000
432000
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 34-37, 2005
412005
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Знання, 2002
382002
Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 16-19, 2008
322008
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
232013
Економіка України
БФ Заблоцький, МФ Кокошко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 8-16, 1997
211997
та ін.); за заг. ред. д-ра екон. наук ГТ Карчевої
Е та конкурентоспроможність банківської системи України, ГТ Карчева, ...
Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи, 209-231, 2016
182016
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання присутності іноземних інвесторів
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2008
182008
Фiнансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львiв. банк. iн-ту НБУ. 566 с.
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
16
Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів/Т. Cмовженко, І. Серветник
Т Смовженко
Банківська справа, 59-75, 2012
152012
Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні
ФФ Бутинець, ВТ Білоус, МТ Білуха, ВМ Геєць, ОВ Мандибура, ...
Економічний аналіз, 441, 2010
142010
Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр.: банківська і фінансова сфери
Т Смовженко, Г Багратян, І Кравченко
Вісник Національного банку України, 20-24, 2014
132014
Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
ОВ Дащенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
132010
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
122016
Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти
ТС Смовженко, ОО Другов
Фінанси України, 98-105, 2007
122007
Гроші–людина–соціум: параметри взаємин
ВС Стельмах, ТС Смовженко, ЗЕ Скрипник
Львів: ЛБІ НБУ, 2006
122006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20