Смовженко Тамара Степанівна
Смовженко Тамара Степанівна
професор, Університет банківської справи Національного банку
Підтверджена електронна адреса в ubs.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий словник
АГ Загородній
Pallas Studio, 1997
8961997
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
631997
Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія
ТС Смовженко
Львів: ЛБІ НБУ, 2001
582001
Антикризове управління стратегічним розвитком банку
ТС Смовженко, ОМ Тридід, ВЯ Вовк
УБС НБУ, 2008
502008
Словник банківських термінів
АГ Загородній, О Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Банківська справа: Термінологічний словник./[Загородній АГ, Сліпушко ОМ …, 2000
432000
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 34-37, 2005
402005
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Знання, 2002
362002
Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 16-19, 2008
322008
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
222013
Економіка України
БФ Заблоцький, МФ Кокошко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 8-16, 1997
221997
та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук ГТ Карчевої
Е та конкурентоспроможність банківської системи України, ГТ Карчева, ...
Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи, 209-231, 2016
202016
Фiнансовий словник-3-тє вид., випр. та доп
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
202000
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2008
172008
Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів/Т. Cмовженко, І. Серветник
Т Смовженко
Банківська справа, 59-75, 2012
162012
Фiнансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львiв. банк. iн-ту НБУ. 566 с.
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
16
Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні
ФФ Бутинець, ВТ Білоус, МТ Білуха, ВМ Геєць, ОВ Мандибура, ...
Економічний аналіз, 441, 2010
142010
Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр.: банківська і фінансова сфери
Т Смовженко, Г Багратян, І Кравченко
Вісник Національного банку України, 20-24, 2014
132014
Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
ОВ Дащенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
132010
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України
ГТ Карчева, ТС Смовженко, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ...
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016
122016
Фінансова грамотність населення та її вплив на економіку України
ТС Смовженко, АЯ Кузнєцова
12*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20