Смовженко Тамара Степанівна
Смовженко Тамара Степанівна
професор, Університет банківської справи Національного банку
Підтверджена електронна адреса в ubs.gov.ua
НазваПосиланняРік
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
7071997
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
821997
Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія
ТС Смовженко
Львів: ЛБІ НБУ, 2001
532001
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 34-37, 2005
412005
Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Аконіт, 2000
372000
Антикризове управління стратегічним розвитком банку
ТС Смовженко, ОМ Тридід, ВЯ Вовк
УБС НБУ, 2008
362008
Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 16-19, 2008
302008
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
232002
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання присутності іноземних інвесторів
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2008
182008
Економіка України
БФ Заблоцький, МФ Кокошко, ТС Смовженко
Львів: Львів. банк. коледж НБУ, 1997
181997
Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів/Т. Cмовженко, І. Серветник
Т Смовженко
Банківська справа, 59-75, 2012
172012
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
16*2013
Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти
ТС Смовженко, ОО Другов
Фінанси України, 98-105, 2007
132007
Ризик залежного розвитку банківської системи України та шляхи його мінімізації
Т Смовженко, ОО Другов, ІП Сенищ
Банківська справа, 36-43, 2006
132006
Фiнансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львiв. банк. iн-ту НБУ. 566 с.
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
13
та ін.); за заг. ред. д-ра екон. наук ГТ Карчевої
Е та конкурентоспроможність банківської системи України, ГТ Карчева, ...
Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи, 209-231, 2016
122016
Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
ОВ Дащенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
122010
Основи фінансового аналізу
ЯІ Єлейко, ОМ Кандибка, МЛ Лапішко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000
122000
Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр.: банківська і фінансова сфери
Т Смовженко, Г Багратян, І Кравченко
Вісник Національного банку України, 20-24, 2014
102014
Кредитування і контроль: Навч. посібник
ТС Смовженко, РР Коцовська, ВМ Крупський, ВС Хім’як
Львів: ЛБІ НБУ, 2004
92004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20