Л. Летнянчин
Л. Летнянчин
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики
ЛІ Летнянчин
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.–Харків, 2002
542002
Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи
ЛІ Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 86, 2016
72016
Основні обов’язки людини і громадянина як самостійний конституційно-правовий інститут
ЛІ Летнянчин
Проблеми законності. Вип 44, 45-49, 2000
52000
Про функції права громадян на звернення
ОК Костюкевич
Право і безпека, 164-197, 2009
42009
Пряма дія норм Конституції України: від принципу–до практичного застосування
ЛІ Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 115-127, 2017
32017
Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 67-80, 2013
32013
Правові позиції Конституційного Суду України як джерело конституціоналізації статусу політичних партій і громадських організацій
ЛІ Летнянчин
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 104, 2012
12012
Еволюція конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні
ЛІ Летнянчин
видавництво" Право", 2006
12006
Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект
Л ЛЕтНяНЧИН, О ЧЕНИКАєВ
Вісник Національної академії правових наук України, 64-72, 2015
2015
Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 105-115, 2014
2014
Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 65-75, 2014
2014
Проблеми конституціоналізації адміністративного процесуального права
ЛІ Летнянчин
видавництво" Право", 2013
2013
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання:(галузь знань 0304" Право", освіт.-кваліф. рівень" Бакалавр …
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ЛК Байрачна, ГВ Берченко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Конституційна юрисдикція"
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ОГ Кушніренко, ВП Колісник, ЛІ Летнянчин, ...
Видавництво" Право", 2011
2011
Вісник Академії правових наук України. 2009.№ 1 (56)
В Тацій, Л Бєлова, П Рабінович, С Максимов, Д Гудима, Ю Барабаш, ...
видавництво" Право", 2009
2009
Загальна декларація прав людини та проблеми юридичних обов'язків людини і громадянина
Л Летнянчин
видавництво" Право", 2009
2009
Засідання секції «Конституційні та цивільно-правові проблеми захисту прав людини»:[Тези виступів: О. Батрін, С. Соляр, Ю. Левіна, В. Павловська-Кравчук, Г. Пономарьова, І …
Ю Барабаш, Л Летнянчин
видавництво" Право", 2009
2009
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ та методичні рекомендації до їх написання для студентів ІІ курсу
ЮГ Барабаш, ФВ Веніславський, ВІ Кичун, ВП Колісник, ОГ Кушніренко, ...
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 2008
2008
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11
ЮМ Тодика, ММ Страхов, ВД Гончаренко, СГ Серьогіна, ГГ Демиденко, ...
видавництво" Право", 2006
2006
тика курсових робіт з конституційного права України та методика до їх написання
ЮМ Тодика, ВМ Анісімов, ЮГ Барабаш, ФВ Веніславський, ВІ Кичун, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20