Л. Летнянчин
Л. Летнянчин
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики
ЛІ Летнянчин
502006
Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи
ЛІ Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 194-203, 2016
22016
Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 67-80, 2013
22013
Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 65-75, 2014
12014
Правові позиції Конституційного Суду України як джерело конституціоналізації статусу політичних партій і громадських організацій
ЛІ Летнянчин
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 104, 2012
12012
Про функції права громадян на звернення
ОК Костюкевич
Право і Безпека, 164-197, 2009
12009
Еволюція конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні
ЛІ Летнянчин
видавництво" Право", 2006
12006
Конституційна юрисдикція: навч.-метод. посіб. для практ. занять для студентів II курсу другого (магістер.) рівня галузь знань 08" Право", спец. 081" Право" фак-ту правосуддя
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ЛІ Летнянчин, ІІ Дахова, ГВ Берченко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
тика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендації до їх написання: для студентів 2 курсу ден. ф-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08" Право …
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ЛК Байрачна, ФВ Веніславський, ІІ Дахова, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Конституційне право України: навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. занять для студентів 2 курсу ден. ф-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08" Право" спец …
ЮГ Барабаш, ВП Колісник, ТМ Слінько, ВВ Речицький, ОГ Кушніренко, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект
Л ЛЕтНяНЧИН, О ЧЕНИКАєВ
Вісник Національної академії правових наук України, 64-72, 2015
2015
Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації
ЛІ Летнянчин
2014
Проблеми конституціоналізації адміністративного процесуального права
ЛІ Летнянчин
видавництво" Право", 2013
2013
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання:(галузь знань 0304" Право", освіт.-кваліф. рівень" Бакалавр …
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ЛК Байрачна, ГВ Берченко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Конституційна юрисдикція"
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ОГ Кушніренко, ВП Колісник, ЛІ Летнянчин, ...
Видавництво" Право", 2011
2011
До обговорення недоліків та переваг проекту Закону України «Про громадські організації»
ЛІ Летнянчин, ІВ Бондарчук
видавництво «Права людини», 2009
2009
Загальна декларація прав людини та проблеми юридичних обов'язків людини і громадянина
Л Летнянчин
видавництво" Право", 2009
2009
Засідання секції «Конституційні та цивільно-правові проблеми захисту прав людини»:[Тези виступів: О. Батрін, С. Соляр, Ю. Левіна, В. Павловська-Кравчук, Г. Пономарьова, І …
ЮГ Барабаш, ЛІ Летнянчин
видавництво" Право", 2009
2009
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11
ЮМ Тодика, ММ Страхов, ВД Гончаренко, СГ Серьогіна, ГГ Демиденко, ...
видавництво" Право", 2006
2006
тика курсових робіт з конституційного права України та методика до їх написання
ЮМ Тодика, ВМ Анісімов, ЮГ Барабаш, ФВ Веніславський, ВІ Кичун, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20