Л. Летнянчин
Л. Летнянчин
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики
ЛІ Летнянчин
Х.: СПД ФО Вапнярчук НМ, 2006
472006
Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи
ЛІ Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 194-203, 2016
22016
Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 67-80, 2013
22013
Правові позиції Конституційного Суду України як джерело конституціоналізації статусу політичних партій і громадських організацій
ЛІ Летнянчин
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 104, 2012
12012
Еволюція конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні
ЛІ Летнянчин
видавництво" Право", 2006
12006
Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект
Л ЛЕтНяНЧИН, О ЧЕНИКАєВ
Вісник Національної академії правових наук України, 64-72, 2015
2015
Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 105-115, 2014
2014
Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні
Л Летнянчин
Вісник Національної академії правових наук України, 65-75, 2014
2014
Проблеми конституціоналізації адміністративного процесуального права
ЛІ Летнянчин
видавництво" Право", 2013
2013
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання:(галузь знань 0304" Право", освіт.-кваліф. рівень" Бакалавр …
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ЛК Байрачна, ГВ Берченко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Конституційна юрисдикція"
ЮГ Барабаш, ТМ Слінько, ОГ Кушніренко, ВП Колісник, ЛІ Летнянчин, ...
Видавництво" Право", 2011
2011
Вісник Академії правових наук України. 2009.№ 1 (56)
В Тацій, Л Бєлова, П Рабінович, С Максимов, Д Гудима, Ю Барабаш, ...
видавництво" Право", 2009
2009
Загальна декларація прав людини та проблеми юридичних обов'язків людини і громадянина
Л Летнянчин
видавництво" Право", 2009
2009
Про функції права громадян на звернення
ОК Костюкевич
Право і Безпека, 164-197, 2009
2009
Засідання секції «Конституційні та цивільно-правові проблеми захисту прав людини»:[Тези виступів: О. Батрін, С. Соляр, Ю. Левіна, В. Павловська-Кравчук, Г. Пономарьова, І …
Ю Барабаш, Л Летнянчин
видавництво" Право", 2009
2009
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2006. Вип. 11
ЮМ Тодика, ММ Страхов, ВД Гончаренко, СГ Серьогіна, ГГ Демиденко, ...
видавництво" Право", 2006
2006
тика курсових робіт з конституційного права України та методика до їх написання
ЮМ Тодика, ВМ Анісімов, ЮГ Барабаш, ФВ Веніславський, ВІ Кичун, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2005
2005
Проблеми законності. 2004. Вип. 67
ДВ Лук'янов, ДА Селіхов, КЄ Соляннік, ІІ Бодрова, ТВ Стешенко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
2004
Проблеми законності. 2002. Вип. 57
ЛВ Яричевская, ІЮ Ліщина, ЛІ Летнянчин, СВ Болдырев, ВІ Борисова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002
2002
Проблеми законності. 2001. Вип. 46
ЕБ Ручкин, ЮО Бойко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов, ІБ Юрков, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20