Підписатись
Kateryna Novikova
Kateryna Novikova
SWPS University of Humanities and Social Sciences
Підтверджена електронна адреса в swps.edu.pl - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej
K Novikova
Journal of Modern Science 29 (2), 71-92, 2016
132016
Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym
K Novikova
Journal of Modern Science 31 (4), 157-176, 2016
112016
“Mohair Berets”: Media Representations of Elderly Right-Wing Women and Aestheticization of Age in Poland
K Novikova
Gender and Far Right Politics in Europe, 207-219, 2017
72017
Społeczne teorie tożsamości: przegląd wybranych koncepcji.
K Novikova
Journal of Modern Science 17 (2), 379-395, 2013
72013
„Żyj lokalnie, pracuj globalnie”? Praca na odległość przyszłością społeczności lokalnej: zarys problematyki30
K Novikova
Społeczności lokalne - samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie …, 2019
5*2019
Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a „niebezpieczne mody” wśród młodzieży i dzieci.
K Novikova
Journal of Modern Science 25 (2), 53-64, 2015
5*2015
Jednostka ludzka w obliczu zagrożeń współczesności: bezpieczeństwo indywidualne w Polsce. Implikacje metodologiczne
K Novikova, A Orzyłowska
Journal of Modern Science 40 (1), 305-323, 2019
42019
Twórczość a innowacja w świetle wybranych koncepcji w naukach społecznych i humanistycznych
K Novikova
Journal of Modern Science 34 (3), 59-78, 2017
4*2017
Informal Networking as Effective Resource and Sociocultural Traditions of Homo Sovieticus
K Novikova
Zeszyty Naukowe UwS seria Administracja i Zarządzanie 31 (104), 187-194, 2015
42015
Jednostka w społeczeństwie: procesy samoidentyfikacji w świetle współczesnych koncepcji tożsamości
K Novikova
Journal of Modern Science 36 (1), 41-66, 2018
22018
Ageizm, uczenie się przez całe życie a samorealizacja: krytyczny zarys problematyki.
K Novikova
Journal of Modern Science 26 (3), 61-72, 2015
2*2015
Naśladownictwo vs wyjątkowość: wybrane cechy cywilizacji radzieckiej w dziele Siergieja Kara-Murzy
K Novikova
Forum Socjologiczne, 107-122, 2014
22014
Networks and Social Movement Mobilisation
N Kateryna
Theoretical Framework for theIinternet-baded protest and Activism Reasearch, 3-4, 2013
22013
Dress as a Reflection of Social Identity and Differentiation in the Soviet Cinema in the 1950s-1980s
K Novikova
Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network 11 (1), 67-78, 2018
12018
Izomorfizm: imitacja jako źródło zmiany instytucjonalnej
K Novikova
W W. Brzęk, S. Ćmiel i K. Novikova (red.), Funkcjonowanie administracji …, 2013
12013
Eastern European Immigrants in Western Discourses from the late 1980s to the early 1990s: the Case of The Times
K Novikova
MA Thesis, Central European University, 2003
12003
Indywidualizacja niepewności w społeczeństwie cyfrowym: czy przyszłość pracy stała się teraźniejszością?
K Novikova
Rocznik Lubuski 46 (2), 195-205, 2020
2020
Portfolio worker in the platform economy: possibilities of sociological analysis and theorization
K Novikova
Інформація та соціум, 31-32, 2018
2018
Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych.
2017
On the Congress Philosophical Studies 2017 and international academic and practical conference Philosophy. Human. Modernityat the Wasyl Stus Donetsk National University in …
K Novikova, H KOVALSKYI
Journal of Modern Science 3, 34, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20