Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування
Національний технічний Університет України "Київський політехнічний
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой
СЯ Жук
Монография. К.: НТУУ «КПИ, 2008
412008
Enhanced C-band coaxial orthomode transducer
SI Piltyay
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
352014
Enhanced C-band coaxial orthomode transducer
SI Piltyay
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
352014
Алгоритм формування матричного оператора дискретного нормального перетворення
AI Rybin, YK Nizhebetska
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 19-28, 2008
352008
Нормальне дискретне ортогональне перетворення
AI Rybin, YK Nizhebetska
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 8-15, 2008
342008
Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара
AI Rybin, AP Tkachyk
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 14-23, 2006
342006
Анализ линейных систем в области трансформант преобразования Уолша-Адамара
AI Rybin, AP Tkachyk
Вестник НТУУ" КПИ". Серия Радиотехника, Радиоаппаратостроение;№ 33 (1), 14-23, 2006
34*2006
Біомедичні сигнали та їх обробка
ВГ Абакумов, ВО Геранін, ОІ Рибін, Й Сватош, ЮС Синєкоп
К.: ВЕК, 25-54, 1997
311997
Аналіз лінійних систем в області трансформант кратного перетворення EIWAL
ОІ Рибін, АП Ткачук
Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування, 31-38, 2006
292006
Нормальне дискретне перетворення сигналу довільної форми
ЮХ Ніжебецька, ОІ Рибін, АП Ткачук, ОБ Шарпан
Наукові вісті НТУУ «КПІ 4, 34-40, 2008
262008
Тенденції та перспективи розвитку інформаційної боротьби й інформаційної зброї
СЯ Жук, ВО Чмельов, ТМ Дзюба
Наука і оборона, 2006
252006
Алгоритм розв’язання прямої задачі імпедансної томографії методом модифікацій
ИА Сушко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
242011
Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень
АИ Рыбин, ЮХ Нижебецкая, ИА Рыбина
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
232010
Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії/ОІ Рибіна,
ІО Рибіна, ЄВ Гайдаєнко
Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування, 19-24, 2010
232010
Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень
АИ Рыбин, ЮХ Нижебецкая, ИА Рыбина
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
232010
Нормалізація тестового сигналу зі збереженням еквідистантного кроку дискретизації
AD Melnyk, AI Rybin
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 24-29, 2007
232007
Нормалізація тестового сигналу зі збереженням еквідистантного кроку дискретизації
AD Melnyk, AI Rybin
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 24-29, 2007
232007
Потенційна чутливість імпедансної томографії
ІО Сушко, ЄВ Гайдаєнко, ОА Якубенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
222012
Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекції
ИА Рыбина, АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
212011
Решение прямой задачи импедансной томографии методами теории цепей
ИА Рыбина
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
212010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20