Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування
Національний технічний Університет України "Київський політехнічний
Verified email at rtf.kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой
СЯ Жук
Монография. К.: НТУУ «КПИ, 2008
442008
Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара
AI Rybin, AP Tkachyk
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 14-23, 2006
362006
Анализ линейных систем в области трансформант преобразования Уолша-Адамара
AI Rybin, AP Tkachyk
Вестник НТУУ" КПИ". Серия Радиотехника, Радиоаппаратостроение;№ 33 (1), 14-23, 2006
36*2006
Алгоритм формування матричного оператора дискретного нормального перетворення
AI Rybin, YK Nizhebetska
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 19-28, 2008
332008
Нормальне дискретне ортогональне перетворення
AI Rybin, YK Nizhebetska
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 8-15, 2008
322008
Аналіз лінійних ситем в області трансформант кратного перетворення EIWAL
ОІ Рибін, АП Ткачук
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 31-38, 2006
292006
Біомедичні сигнали та їх обробка
ВГ Абакумов, ВО Геранін, ОІ Рибін, Й Сватош, ЮС Синєкоп
К.: ВЕК, 25-54, 1997
271997
Нормальне дискретне перетворення сигналу довільної форми
ЮХ Ніжебецька, ОІ Рибін, АП Ткачук, ОБ Шарпан
Наукові вісті НТуУ «КПІ, 34-40, 2008
252008
Нормалізація тестового сигналу зі збереженням еквідистантного кроку дискретизації
АД Мельник, ОІ Рибін
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 24-29, 2007
232007
Нормалізація тестового сигналу зі збереженням еквідистантного кроку дискретизації
АД Мельник, ОІ Рибін
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 24-29, 2007
232007
Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекції
ИА Рыбина, АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
222011
Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень
ОІ Рибін, ЮХ Ніжебецька, ІО Рибіна
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 5-11, 2010
22*2010
Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії/ОІ Рибіна,
ІО Рибіна, ЄВ Гайдаєнко
Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування, 19-24, 2010
222010
Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень
ОІ Рибін, ЮХ Ніжебецька, ІО Рибіна
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 5-11, 2010
22*2010
Решение прямой задачи импедансной томографии методами теории цепей
ИА Рыбина
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
212010
Алгоритм розв’язання прямої задачі імпедансної томографії методом модифікацій
ИА Сушко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
202011
Features of solving the electrical Impedance to-mography inverse problem by zones conductivities method
I Sushko, O Rybin
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
182012
Потенційна чутливість імпедансної томографії
ІО Сушко, ЄВ Гайдаєнко, ОА Якубенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
182012
Features of solving the electrical Impedance to-mography inverse problem by zones conductivities method
I Sushko, O Rybin
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
182012
Алгоритм подстройки дискретного ортогонального преобразования под тестовый сигнал
АИ Рыбин, ЕГ Григоренко, ОІ Рибін, ОГ Григоренко
НТУУ" КПІ", 2004
182004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20