Орлова Наталія Дмитрівна | Orlova Nataliia Орлова Н.Д.
Орлова Наталія Дмитрівна | Orlova Nataliia Орлова Н.Д.
Національний університет "Одеська морська академія"
Підтверджена електронна адреса в onma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особенности организации самостоятельной работы в вузе
КрыловаТ.В., Орлова Н.Д.
Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт …, 2008
42008
Расчет зон изменения параметров вибрации при тонком измельчении.
Овчинников П.Ф., Орлова Н.Д. ,.Гаврильченко Х.И.
ТОХТ АН СССР,, с.418-422., 1987
41987
Математические методи научных исследований систем автоматического регулирования(учебное пособие)
Попов В.Г., Орлова Н.Д.
3*2009
Математическое описание процесса измельчения и агломерации на основе вероятностной модели процесса
Орлова Н.Д.
Sience and Educationa a New Dimension/ Natural and Technical Siences 19 (171 …, 2018
2*2018
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» № 59 за 2011 рік
ВИ УБЕРМАН, ЛА ВАСЬКОВЕЦ, ТС ДАШКОВА, ВВ ГЛУХОВСЬКИЙ, ...
22010
Применение профессионально-ориентированной технологии обучения для совершенствования математической подготовки магистра
Орлова Н.Д., Крылова Т.В., Орлова Е.Ю.
Дидактика математики «Проблеми і дослідження» Міжнародний збірник наукових …, 2007
22007
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИИ КУРСА" ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ"
Орлова Н.Д., Тихонцова Н.И.
Дидактика математики: проблемы и исследования, 214-216, 2006
22006
Преемственность обучения в построении математических моделей в средней и высшей школах
НД Орлова, ЛК Попова
Дидактика математики: проблемы и исследования, 75-76, 2009
12009
О некоторых оценках результатов вибрационного измельчения материалов
НД Орлова
НТУ" ХПИ", 2007
12007
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
12004
ЛАТИНСЬКІ І ГРЕЦЬКІ АБРЕВІАТУРИ І СЕНТЕНЦІЇ У МОВІ МАТЕМАТИКИ
Варинська А.М.,Орлова Н.Д., Корнодудова Н.М.
Integration of Education Science and Business in the Moden Environment …, 2020
2020
Латньска і грецька мови в терміналогії математики: функціональний аспект
Варинська А.М.,Орлова Н.Д., Корнодудова Н.М.
Вісник Черкаського Національного Університету і.Б.Хмельницького, с.75-78, 2020
2020
НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ–ІНОЗЕМЦІВ НАУКОВОМУ СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ)
ОРЛОВА Н.Д., КОРНОДУДОВА Н. М.
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
2019
Определение зависимости коэффициента агломерации от параметров вибрационной обработки материала (на основе математической модели процесса) .
Орлова Н. Д.
Sience fnd Education a New Dimension/ Natural and Technical Siences., 46-50.p, 2019
2019
Розвиток математичної мови курсантів-іноземцев
Орлова Н.Д., Корнодудова Н.М.
Матеріали міжнародної - методичної конференції "Проблеми математичної освіти …, 2019
2019
Интегральное исчисление (учебное пособие)
Орлова Н.Д.
Одесса: НУ "ОМА", 2019
2019
Математическое моделирование процессов измельчения материалов (измельчение при сопутствующем смешении и агломерации).
Орлова Н.Д.
YIII науково-методична конференція " Суднова електроінженерія,електроніка і …, 2018
2018
. Про взаємозв'язок методик курсу математики іноземцями на підготовчому відділенні та у ВНЗ.
Орлова Н.Д., Корнодудова Н.М.
Сборник статей ХХХII международной конференции «Развитие науки в ХХI веке …, 2018
2018
Вступ до математичного аналізу.Диференціальне числення функцій однієї і багатьох змінних
Орлова Н.Д., Петропавловська Г.О.
2018
Деякі прийоми викладання дисципліни «Математичні методи наукових досліджень».
Орлова Наталья Дмитриевна
Збірник наукових праць. Математика у технічному університеті ХХI сторіччя, с …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20