Орлова Наталія Дмитрівна | Orlova Nataliia Орлова Н.Д.
Орлова Наталія Дмитрівна | Orlova Nataliia Орлова Н.Д.
Національний університет "Одеська морська академія"
Підтверджена електронна адреса в onma.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Особенности организации самостоятельной работы в вузе
ТВ Крылова, НД Орлова
Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт …, 2008
42008
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» № 59 за 2011 рік
ВИ УБЕРМАН, ЛА ВАСЬКОВЕЦ, ТС ДАШКОВА, ВВ ГЛУХОВСЬКИЙ, ...
32010
Математические методи научных исследований систем автоматического регулирования(учебное пособие)
ВГ Попов, НД Орлова
32009
Применение профессионально-ориентированной технологии обучения для совершенствования математической подготовки магистра
НД Орлова, ТВ Крылова, ЕЮ Орлова
Дидактика математики: проблемы и исследования, 25-29, 2007
22007
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИИ КУРСА" ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ"
НД Орлова, НИ Тихонцова
Дидактика математики: проблемы и исследования, 214-216, 2006
22006
Преемственность обучения в построении математических моделей в средней и высшей школах
НД Орлова, ЛК Попова
Дидактика математики: проблемы и исследования, 75-76, 2009
12009
О некоторых оценках результатов вибрационного измельчения материалов
НД Орлова
НТУ" ХПИ", 2007
12007
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
12004
НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ–ІНОЗЕМЦІВ НАУКОВОМУ СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ)
НД ОРЛОВА, НМ КОРНОДУДОВА
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2019
2019
Розвиток математичної мови курсантів-іноземцев
НД Орлова, НМ Корнодудова
Матеріали міжнародної - методичної конференції "Проблеми математичної освіти …, 2019
2019
Математическое моделирование процессов измельчения материалов (измельчение при сопутствующем смешении и агломерации).
НД Орлова
YIII науково-методична конференція " Суднова електроінженерія,електроніка і …, 2018
2018
. Про взаємозв'язок методик курсу математики іноземцями на підготовчому відділенні та у ВНЗ.
КНМ Н.Д. Орлова
Сборник статей ХХХII международной конференции «Развитие науки в ХХI веке …, 2018
2018
Вступ до математичного аналізу.Диференціальне числення функцій однієї і багатьох змінних
НД Орлова, ГО Петропавловська
2018
Математическое описание процесса измельчения и агломерации на основе вероятностной модели процесса
НД Орлова
Sience and Educationa a New Dimension/ Natural and Technical Siences 19 (171 …, 2018
2018
Деякі прийоми викладання дисципліни «Математичні методи наукових досліджень»
НД Орлова
Збірник наукових праць. Математика у технічному університеті ХХI сторіччя, с …, 2017
2017
Линейная и вектоная алгебра.Аналитическая геометрия (учебное пособие)
НД Орлова, ГА Петропавловская
2016
Математическое описание процесса измельчения материала при сопутствующем смешении
НД Орлова
НТУ" ХПИ", 2016
2016
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том XIII: випуск 2 (36)
ВМ Соловйов, МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВІ Клочко, СА Раков, ...
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015
2015
Про інтенсифікацію процесу навчання вищої математики в ОНМА.
НД Орлова
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2015
2015
О путях преодоления трудностей при изучении курса «Высшей математики» курсантами факультета военно -морской подготовки ОНМА.
НД Орлова
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. Проблеми …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20