Бойко Елена , Бойко Олена Миколаївна, Boiko Olena
Бойко Елена , Бойко Олена Миколаївна, Boiko Olena
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Підтверджена електронна адреса в online.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 2015
362*2015
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса»
С комитета
http://2dip.ru, 2009
57*2009
Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів
ОМ Бойко
Вісник Київського національного торгово-економічного Університету, 7-15, 2008
262008
Політична економія
ВО Рибалкін, МО Хмелевський, ТІ Біленко, ОМ Бойко
Національний авіаційний університет, 2005
19*2005
Особливості розвитку структурно-динамічних зрушень в економіці України
ОМ Бойко
Національне господарство України: теорія та практика управління, 29-36, 2008
152008
Інноваційне забезпечення розвитку промислових підприємств України
ОМ Бойко
Проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Материалы десятой …, 2005
11*2005
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року
К авторів
1- 292 с, 2- 286 с., 2000
9*2000
Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового відновлення
ОМ Бойко
Проблеми науки, 2-9, 2012
82012
Інноваційний розвиток харчової промисловості України: Мат. міжн. симпозіуму:«Інноваційна політика та законодавство в європейському союзі та Україні: формування, досвід …
ЛВ Дейнеко
Видавництво" Фенікс", 2011
82011
Прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: в 2 т
П сили України
К.: РВПС України НАН України 1, 291, 2000
82000
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження.
БМ Данилишин, ВІ Чижова, ОМ Бойко, ЛВ Левковська
К.: РВПС України НАН України, 2008
72008
Особливості розвитку кластерів як нової форми організації регіональної економіки
ОМ Бойко, РЮ Ткач, КР О.
Формування ринкових відносин в Україні, 207-211, 2013
6*2013
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України. Модернізаційний аспект формування сучасного стратегічного потенціалу в умовах сучасних загроз та викликів зовнішнього …
ВІ Чижова, АМ Федорищева, ЛМ Страшинська, ОМ Бойко, ...
К.: РВПС України НАН України, 2009
6*2009
Derzhavno-pryvatne partnerstvo: svitovyi dosvid ta perspektyvy realizatsii v Ukraini
O Boiko
Public-private partnership: world experience and prospects in Ukraine …, 2013
52013
Методологічні підходи щодо визначення сутності інноваційних процесів у забезпеченні сталого розвитку України
ОМ Бойко
Сборник материалов ХІІІ Международной научно-практической конференции по …, 2008
52008
Досвід інноваційної співпраці країн ЄС та СНД
ОМ Бойко
Матеріали конференцій та інноваційного форуму державучасників СНД 15, 225-266, 2006
5*2006
The External Image of Ukraine in the Light of the English Press
O BOIKO
Naukovi zapysky. Seriia Polityka i etnolohiia (Scientific Notes. Politics …, 2001
52001
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
В Геєць, І Єгоров, Ю Бажал, інші
НАН України, 2015
42015
Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства
O Boiko
Економічний вісник університету 1 (35), 26-32, 2017
32017
Конкурентоспроможність промислових підприємств України
ОМ Бойко
Вісник національного університету водного господарства та …, 2006
3*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20