Ivan Golovan
Ivan Golovan
Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Уточнений аналіз режимів роботи асинхронних двигунів у складі електромеханічних систем еквівалентуванням їхніх польових моделей коловими
ОМ Попович, ІВ Головань
Технічна електродинаміка, 113-115, 2014
62014
Математична модель для розрахунку пускових характеристик асинхронного двигуна з урахуванням еквівалентних контурів втрат в сталі статора і ротора
ОМ Попович, ІВ Головань
НТУ" ХПІ", 2006
62006
Визначення параметрів заступної схеми асинхронного двигуна та їх нелінійних залежностей за результатами польового аналізу
ОМ Попович, ІВ Головань
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2012
52012
Исследования квазистатических режимов асинхронного двигателя при пульсирующей и периодической загрузках
ЕВ Бибик, АН Попович, ИВ Головань
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск" Силова електроніка та …, 2006
42006
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
32011
Визначення пазового розсіювання статора асинхронного двигуна з урахуванням насичення, зігзаг-розсіювання, взаємної індуктивності фаз
ОМ Попович, ІВ Головань
Електротехніка і електромеханіка, 2011
32011
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
22010
Врахування джерела живлення при визначенні втрат в сталі асинхронних двигунів
ОМ Попович, ІВ Головань
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці …, 2005
22005
Математическая постановка задачи синтеза системы асинхронного двигателя с индукционным сопротивлением в цепи ротора/Технічна електродинаміка
ВИ Головань, ИВ Головань
Проблеми сучасної електротехніки. Частина 4, 37-42, 2002
2*2002
Асинхронные двигатели с индукционым сопротивлением в цепи фазного ротора
ВИ Головань, ИВ Головань
Чероновцы: Прут 160, 2000
22000
Автоматизированное проектирование индукционного сопротивления асинхронного двигателя
ВИ Головань, ИВ Головань
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної …, 0
2
Врахування просторової несинусоїдності магніторушільних сил при проектуванні асинхронних двигунів за еквівалентною квазітривимірною польовою моделлю
ОМ Попович, ІВ Головань
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Електричні генератори і двигуни змінного струму. Електромеханотронні перетворювачі енергії
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попопвич, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 58-66, 2013
12013
Определение параметров схемы замещения асинхронного двигателя и их нелинейных зависимостей по результатам полевого анализа
ОМ Попович, ІВ Головань
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 38-48, 2012
12012
Математичне моделювання кінетики росту кристала гідроксиапатиту
АП Головань, ІВ Головань, ЄМ Дем'яненко
Поверхность, 2010
12010
Ресурсозберігаючі аспекти при розробці технічних рішень асинхронних двигунів з індукційним реостатом в колі ротора
ВІ Головань, ІВ Головань
Електротехніка і електромеханіка, 2003
12003
Інформаційна модель технічних рішень асинхронних двигунів з індукційним регулятором в колі ротора
ВІ Головань, ІВ Головань
НТУ" ХПІ", 2003
12003
Обґрунтування параметрів кілець короткозамкненого ротора при комплексному проектуванні асинхронного двигуна за квазітривимірним польовим аналізом і імітаційним моделюванням
ОМ Попович, ІВ Головань, ВО Поліщук
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2019
2019
Герметичний аксіальний мотор-насос двостороннього входу
МІ Сотник, НИ Сотник, ОМ Молошний, АН Молошный, ОМ Попович, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
Уточнена методика визначення характеристик режиму короткого замикання асинхронних двигунів за результатами випробувань
ІВ Головань
Технічна електродинаміка, 50-53, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20