Follow
Микола Липовецький, М Липовецкий, M. Lypovetskiy
Микола Липовецький, М Липовецкий, M. Lypovetskiy
ТНТУ ім І. Пулюя, ЕМФ
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження світлових характеристик напівпровідникових джерел світла в імпульсному режимі
ВА Андрійчук, ЯМ Осадца, ММ Липовецький
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
12015
Дослідження світлових характеристик світлодіодів в імпульсному режимі
В Гундерчук
Збірник тез Ⅷ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2015
2015
Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла
Л Костик, Я Осадца, М Липовецький
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 184-191, 2015
2015
Проектування світлових приладів для тепличного господарства на основі світлодіодів
ММ Липовецький
Широтно-імпульсний метод регулювання світлового потоку напівпровідникових джерел світла
ВА Андрійчук, ММ Липовецький
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5