Follow
Тимченко Алла Анатоліївна
Тимченко Алла Анатоліївна
доцент кафедри початкової освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Verified email at mdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль педагогічної практики у формування деонтологічної компетентності майбутніх педагогів
ТА Анатоліївна
Молодий вчений. – Херсон, 2017. – №5 (45), С.430-435, 2017
3*2017
Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М.Грищенка (1900-1987 р.р.)
АА Тимченко
автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01, 20 c., 2007
32007
Концептуальні основи технології історико-педагогічного дослідження
ТА Анатоліївна
Науковий вісник Миколаїв-ського національного університету ім. В.О …, 2012
1*2012
Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання (для дистанційного та змішаного навчання)
АА Тимченко
СПД Румянцева ГВ, 2021
2021
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
КО Богачук, АА Тимченко
The 2nd International scientific and practical conference “Science and …, 2020
2020
Психодидактика у початковій школі
АА Тимченко
СПД Румянцева ГВ, 2020
2020
Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи
СІ Якименко, ІВ Казанжи, ТМ Білявська, КБ Авраменко, АА Тимченко, ...
СПД Румянцева Г. В, 2020
2020
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ
АА Тимченко
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір і …, 2019
2019
Педагогіка (Загальна та історія педагогіки)
АА Тимченко
СПД Румянцева Г. В, 2019
2019
Науковий та міжособистісний аспект співпраці В.О.Сухомлинського та М.М.Грищенка
ТА Анатоліївна
Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О …, 2018
2018
Багаторічна дружба та наукова співпраця видатних українських педагогів ВО Сухомлинського і ММ Грищенка
АА Тимченко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
2018
Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій: праксеологічний аспект.
ТА А.
Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph …, 2018
2018
Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи
ТА Анатоліївна
Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах …, 2018
2018
Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи
ТА Анатоліївна
Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах …, 2018
2018
Освітня програма початкової освіти «Світ в якому я живу»
ФТВ Тимченко А.А., Якименко С.І., Іванець Н.В., Тарасюк А.М., Бублик А.Г.
Освітня програма, 100 с., 2018
2018
Організація проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи у вищому навчальному закладі
А ТИМЧЕНКО
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, 271, 2018
2018
Педагогіка. Частина 2. Педагогічні технології в початковій школі
СІ Якименко, НВ Іванець, АА Тимченко
СПД Румянцева Г. В, 2017
2017
Педагогіка. Частина 2. Методика формування ключових та предметних компетентностей в початковій школі
СІ Якименко, НВ Іванець, АА Тимченко
СПД Румянцева Г. В, 2017
2017
Педагогіка 2 частина (Педагогічні техноло-гії в початковій шко-лі)
ІНВ Тимченко А.А., Якименко С.І.
Навчально-методичний посібник (лист № 4/18 -2625 від 13.01.2011 р.), 194 с., 2017
2017
Педагогіка 2 частина (Методика форму-вання ключових та предметних компете-нтностей в початко-вій школі)
ІНВ Тимченко А.А., Якименко С.І.
Навчально-методичний посібник (лист № 4/18 -2625 від 13.01.2011 р.), 200 с., 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20