Тетяна Всеволодовна Корчева, Тетяна Всеволодівна Корчева
Тетяна Всеволодовна Корчева, Тетяна Всеволодівна Корчева
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції
ТВ Корчева
Х.: Видавець ФОП Вапнярчук НМ, 2007
562007
Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика …
ТВ Корчева
Харків : Б. в., 2006
562006
Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції : дис. ... канд. юрид. наук
ТВ Корчева
Х. : Б. в.,, 2006
562006
Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ТВ Корчева
Теорія і практика правознавства, 2013
142013
Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим кримінаьним процесуальним кодексом України
ТВ Корчева
Форум права. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index, 367-371, 2012
112012
Актуальні питання застосування угод у судовому провадженні за кримінальним процесуальним кодексом України
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 309-312, 2014
52014
До питання про встановлення строку для ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження при закінченні досудового розслідування
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 209-212, 2015
42015
Деякі питання визначення особливостей процесуального статусу особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а також її представника в кримінальному провадженні
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 224-227, 2016
32016
Проблемы правовой защищенности личности на досудебном следствии
ТВ Корчева
Проблемы законности: Республ. міжвід. наук. зб.-1999.-Вип. 39., 184-190, 1999
3*1999
Проблемні питання реалізації сторонами прав і обов’язків при укладенні угод під час досудового розслідування
ТВ Корчева
Порівняльно-аналітичне право, 304-306, 2015
22015
Теоретичні підходи до вдосконалення реалізації права особи на правову допомогу у кримінальному процесі України
ТВ Корчева
Університетські наукові записки, 343-348, 2012
22012
К вопросу обеспечения права на защиту лица в уголовном прозводстве в соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом Украины
ТВ Корчева
Теорія і практика правознавства 1 (3), 2013
12013
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
12010
Деякі питання законодавчого закріплення права громадян на правову допомогу у кримінально-процесуальному законодавстві України
ТВ Корчева
Університетські наукові записки, 212-217, 2010
12010
Определение в уголовном производстве процессуального статуса иного лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования: проблемные аспекты
ТВ Корчева
Проблемы законности, 192-202, 2019
2019
СУТНІСТЬ І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
ВБ Авер’янов, СС Алексєєв, ОМ Бандурка, ДМ Бахрах, ЮП Битяк, ...
2019
Визначення у кримінальному провадженні процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування: проблемні аспекти
TV Korcheva
Проблеми законності, 192-202, 2019
2019
Особливості процесуального статусу адвоката, який надає професійну правничу допомогу третьої особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт
ТВ Корчева
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
Деякі питання щодо участі адвоката-захисника при проведенні слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України
КТ В.
International scientific practical conference "Development of legal …, 2017
2017
Щодо проблем реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування
ТВ Корчева
Форум права, 179–184-179–184, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20