чупрій Леонід
чупрій Леонід
докторант НІСД
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки
ПП Гай–Нижник, ЛВ Чупрій
Гілея: науковий вісник, 465-471, 2014
222014
Концептуальні засади політики національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері
Л Чупрій
Політичний менеджмент, 35-41, 2013
182013
Моральні цінності як основа відродження української нації
Л Чупрій
Рідна школа, 23-25, 2003
122003
Патріотичне виховання в Україні: cтан і перспективи [Електронний ресурс]
ЛВ Чупрій
Режим доступу: http://sd. net. ua/2009/11/05 …, 0
12
Падение нравственности в российском обществе
Л Чуприй
URL: http://www. apn. ru/publications/article23740. htm, 2016
102016
Стан та проблеми музейної справи в Україні [Електронний ресурс]
ЛВ Чупрій
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/chuprij. htm, 0
9
Російсько-українська війна: особливості розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa Схoдi і Півдні Укpaїни за сучасних геополітичних умов
П ГАй-НиЖНиК, Л Чупрій
Українознавство, 103-121, 2016
82016
Політика національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері: концептуально-інституційний аналіз
ЛВ Чупрій
82015
Патріотичне виховання в Україні: стан і перспективи
Л Чупрій
Електронний ресурс]-Режим доступу: http://sd. net. ua/2009/11/05 …, 2007
82007
Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів
ПП Гай–Нижник, ЛВ Чупрій
Гілея: науковий вісник, 474-481, 2015
72015
Роль Інтернету у формуванні історичної пам’яті українського народу
ЛВ Чупрій
Стратегічні пріоритети, 98-102, 2010
72010
Вплив телебачення та Інтернету на моральне та фізичне здоров’я дітей/Агентство стратегічних досліджень. 2010
ЛВ Чупрій
URL: http://sd. net. ua/2010/08/17/children_tv_violence. html, 0
7
Історична освіта, як складова державної політики пам’яті [Електронний ресурс]
ЛВ Чупрій
Режим доступу: http://sd. net. ua/2011/06/20/istorichna–osvita–politika …, 2015
62015
Культура як основа м’якої сили держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету
ПП Гай–Нижник, ЛВ Чупрій
Гілея: науковий вісник, 266-270, 2013
62013
Патріотичне виховання молоді в контексті забезпечення гуманітарної безпеки держави
ЛВ Чупрій
Стратегічні пріоритети, 67-72, 2011
62011
Стан та проблеми музейної справи в Україні
ЛВ Чупрій
Режим доступу: www. getmanps. at. ua, 2010
62010
Благодійництво у сфері збереження та популяризації історико-культурної спадщини
Л Чупрій
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010
62010
Інтерпретація історичних подій у дискурсивних практиках політичних партій
ЛВ Чупрій
Стратегічні пріоритети, 10, 2009
62009
Аксіологічні основи політичної діяльності
Л Чупрій
Людина і політика, 99-107, 2002
62002
Роль громадських організацій у формуванні історичної пам’яті українського народу
Л Чупрій
Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/Juli2009/32. htm, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20