Вовк Мирослава
Вовк Мирослава
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки
МП Вовк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 07–фольклористика/МП Вовк, 2006
102006
Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ–початок ХХІ ст.)
МП Вовк
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2014
82014
Світове дерево у контексті сакрального виміру українців
М Вовк
Вісник НАУ: Філософія. Культурологія, 4, 2006
62006
Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету
ОМ Семеног, МП Вовк
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
42016
Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки" Жовтий князь" та" Рай")
М Вовк
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
32004
Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект
МП Вовк
22013
Компетентнісний підхід до аналізу сучасної системи фольклористичної підготовки майбутнього словесника-фольклориста
МП Вовк
Проблеми освіти: Наук. зб. 1 (70), 151-156, 2012
22012
Специфіка організації освітнього процесу у контексті підготовки майбутніх фахівців Національної гвардії України
МП Вовк
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
Досвід вивчення народної словесності у класичних університетах України другої половини 19 ст.
МП Вовк
Вісник Чернігівського національного університету імені ТГ Шевченка. Серія …, 2014
12014
Можливості творчого використання історико-педагогічного досвіду вивчення фольклористики у професійній підготовці майбутніх філологів
МП Вовк
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2014
12014
Историко-культурный контекст изучения народной словесности в условиях украинского университетского образования (1848-1900 гг.)
МП Вовк
Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя ІП Шамякіна, 2014
12014
Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ–початок ХХІ ст.): словник термінів
МП Вовк
ІПООД НАПН України, 2014
12014
Зарубіжний досвід вивчення фольклорної традиції в умовах університетської освіти
МП Вовк
Проблеми освіти: Науковий збірник 2 (77), 26-32, 2013
12013
Курс «Український фольклор» у змісті професійної підготовки майбутніх філологів
МП Вовк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 3 (29), 227-237, 2013
12013
Практика вивчення фольклору у класичних університетах радянської доби (1950–1980-х рр.)
МП Вовк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
12013
Науково-фольклористична і педагогічна діяльність М. Максимовича у становленні української університетської фольклористики
М Вовк
Імідж сучасного педагога, 43-46, 2013
12013
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної …
СО Соломаха
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
12013
Сучасна фольклористично-етнографічна періодика в україні: педагогічний потенціал
МП Вовк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 55-64, 2012
12012
Амеологічний підхід до аналізу системи підготовки словесника-фольклориста в університетах України
МП Вовк
Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2 (11), 58-62, 2012
12012
Аксіологічний підхід до аналізу фольклористичної підготовки майбутніх словесників-фольклористів
МП Вовк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20