Вовк Мирослава
Вовк Мирослава
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету
ОМ Семеног, МП Вовк
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
102016
Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ–початок ХХІ ст.)
МП Вовк
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2014
92014
Міфосимволічні джерела прозової спадщини Василя Барки
МП Вовк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 07–фольклористика/МП Вовк, 2006
92006
Світове дерево у контексті сакрального виміру українців
М Вовк
Вісник НАУ: Філософія. Культурологія, 4, 2006
52006
Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект
МП Вовк
32013
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної …
СО Соломаха
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
32013
Компетентнісний підхід до аналізу сучасної системи фольклористичної підготовки майбутнього словесника-фольклориста
МП Вовк
Проблеми освіти: Наук. зб. 1 (70), 151-156, 2012
32012
Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки" Жовтий князь" та" Рай")
М Вовк
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
32004
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти
МП Вовк, ГІ Сотська, ЛЮ Султанова, НО Філіпчук, СО Соломаха, ...
Талком, 2019
22019
Фольклористика у класичних університетах України (друга половина XIX--перше десятиліття XXI ст.): теорія і практика: монографія
М Вовк
Instytutu obdarovanoï dytyny NAPN Ukraïny, 2014
22014
Амеологічний підхід до аналізу системи підготовки словесника-фольклориста в університетах України
МП Вовк
Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2 (11), 58-62, 2012
22012
Актуальні проблеми підготовки майбутніх фольклористів-дослідників в університетах України
МП Вовк
Вісник Чернігівського національного університету. Серія педагогічних наук, 35-39, 2011
22011
Імідж сучасного педагога
НІ Білик, НІ Курмишева, ВВ Зелюк, ЛО Хомич, НІ Білик, МВ Гриньова, ...
21999
Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти
МП Вовк, ЛЮ Султанова, НО Філіпчук, СО Соломаха, ЮВ Грищенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2019
12019
Канадський досвід українознавчої освіти: можливості конструктивного використання у вітчизняній освітній практиці
М Вовк, І Машкова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 1 (14), 112-124, 2018
12018
Наукова школа академіка ІА Зязюна: Аксіологічні актуалітети розвитку
M Vovk, J Gryshchenko
Естетика і етика педагогічної дії, 44-55, 2018
12018
Формування громадянської позиції майбутніх педагогів (з досвіду роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка)
МП Вовк, НС Гомеля
12017
Розвиток академічної культури у науково-освітньому просторі Харківського університету (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
МП Вовк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
12016
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
НМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...
Педагогічна думка, 2016
12016
Специфіка організації освітнього процесу у контексті підготовки майбутніх фахівців Національної гвардії України
МП Вовк
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20