Підписатись
Вовк Мирослава
Вовк Мирослава
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ipood.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету
ОМ Семеног, МП Вовк
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
242016
Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ–початок ХХІ ст.)
МП Вовк
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2014
172014
Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки
МП Вовк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 07–фольклористика/МП Вовк, 2006
132006
Мистецтво у розвитку особистості: монографія
НГ Ничкало, ІА Зязюн, ОМ Отич, СО Соломаха, ГІ Сотська, МП Вовк, ...
Чернівці: Зелена Буковина, 2006
122006
Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти
М Вовк, С Ходаківська
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 2 (16), 39-48, 2019
92019
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник
ІА Зязюн, ГГ Філіпчук, ОМ Отич, ОМ Семеног, ОО Лобач, СО Соломаха, ...
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
82013
Світове дерево у контексті сакрального виміру українців
М Вовк
Вісник НАУ: Філософія. Культурологія, 4, 2006
72006
Вчитель–просвітянин. До 90-річчя від дня народження Івана Владики
М Вовк
Календар «Просвіти» на 1998 рік, 129-131, 1998
51998
Компетентнісний підхід до аналізу сучасної системи фольклористичної підготовки майбутнього словесника-фольклориста
МП Вовк
Проблеми освіти: Наук. зб. 1 (70), 151-156, 2012
42012
Синергія науки і практики в реформуванні педагогічної освіти (інформація про серію заходів ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України з питань удосконалення професійної підготовки …
МП Вовк, ОО Лобач
32020
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти
МП Вовк, ГІ Сотська, ЛЮ Султанова, НО Філіпчук, СО Соломаха, ...
Талком, 2019
32019
Посібник-практикум з формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю
ГІ Сотська, І Тітаренко
ТОВ" ДКС Центр", 2018
32018
Фольклористика у класичних університетах україни: історико-педагогічний аспект
МП Вовк
ІПООД НАПН України, 2013
32013
Амеологічний підхід до аналізу системи підготовки словесника-фольклориста в університетах України
МП Вовк
Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2 (11), 58-62, 2012
32012
Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки" Жовтий князь" та" Рай")
М Вовк
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
32004
Наукова школа академіка ІА Зязюна: Аксіологічні актуалітети розвитку
M Vovk, J Gryshchenko
Естетика і етика педагогічної дії, 44-55, 2018
22018
Наукові школи в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: персонологічний аспект
M Vovk, Y Gryshchenko
Естетика і етика педагогічної дії, 141-152, 2017
22017
Актуальні проблеми підготовки майбутніх фольклористів-дослідників в університетах України
МП Вовк
URL: http://lib. iitta. gov. ua/2529, 2011
22011
Імідж сучасного педагога
НІ Білик
21999
Педагогічне партнерство як пріоритет сучасної педагогічної освіти
ОМ Семеног, МП Вовк
Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (2), 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20