Лілія Бага  ORCID 0000-0001-5574-2931
Лілія Бага ORCID 0000-0001-5574-2931
ХНАУ им. В.В. Докучаєва, факультет обліку і фінасів, кафедра економічної теорії
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Глобалізаційні виклики управління агрохолдингами в Україні
ЛГ Бага, НВ Кондратюк
«Глобальні та національні проблеми економіки» – електронне наукове фахове …, 2016
2*2016
Концепції реалізації організаційної культури в сучасних аграрних підприємствах України
ЛІ Михайлова, ЛГ Бага, ЛИ Михайлова, ЛГ Бага
ХНАУ, 2017
12017
Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації
ЛГ Бага, ГП Пасемко, СВ Шевченко
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки»., С.277-283., 2015
12015
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
ЛГ Бага, НВ Порохняк
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в …, 2019
2019
СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
ЛГ Бага, ОС Рябова
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку, 2018
2018
ПРОБЛЕМИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
ЛГ Бага, ВІ Лагода
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку, 2018
2018
ІННОВАЦІЇ В ВИРОБНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
ЛГ Бага, ВО Орленко
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку, 2018
2018
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
ЛГ Бага, ВЄ Лавдир
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку, 2018
2018
Концепції реалізації організаційної культури в сучасних аграрних підприємствах України
МЛІ Бага Л.Г.
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», С. 100-108, 2017
2017
Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку
ІОО Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Бєсєдіна Г.Є.
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», С. 62-67, 2017
2017
Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, як чинника підвищення ефективності державного та регіонального управління
БЛГ Пасемко Г.П., Довгаль С.В.
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 4, С. 56-61, 2017
2017
Досвід формування трудових відносин в підприємствах розвинутих країн
ГП Пасемко, ГП Бєсєдіна, ЛГ Бага
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 3-10, 2015
2015
Досвід формування трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах розвинених країн
ЛГ Бага, ГП Пасемко, ГЄ Бесєдіна
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», С. 158-165, 2015
2015
Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації
ЛГ Бага, ПГ Павлівна
Вісник ХНАУ, Серія "Економічні науки", 40-45, 2014
2014
Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі
ЛГ Бага, ГП Пасемко
Вісник ХНАУ Серія "Економічні науки", С. 64-69, 2014
2014
Теоретичні та методичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності аграрних підприємств
ЛГ Бага, ІІ Кованець
Аграрна політика та аграрна економіка: теоретико-прикладні аспекти …, 2013
2013
Перспективи трансформації земель сільськогосподарських підприємств Харківської області
ЛГ Бага
«Університетські наукові записки»Вісник Хмельницького університету …, 2013
2013
Основні напрями сучасної стратегії формування аграрного ринку України
ЛГ Бага, ДН Володимирівна
Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки/ Колективна …, 2012
2012
Формування ефективної системи збуту для сільськогосподарських підприємств України
Л Бага, БР Трохимець Ольга
Вісник ХНАУ, Серія "Економічні науки", с. 129-136, 2011
2011
Тенденції експортно-імпортних операцій сільськогосподарської продукції України
Л Бага, І Лебеденко, М Каріна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20