Viktoriya Sereda, Середа Вікторія, Sereda Viktoria, Sereda Wiktoria, Szereda Viktoria
Viktoriya Sereda, Середа Вікторія, Sereda Viktoria, Sereda Wiktoria, Szereda Viktoria
Ukrainian Catholic University
Verified email at ucu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Місто як lieu de memoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова
ВВ Середа
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 73-99, 2008
22*2008
Regional Historical Identities and Memory
V Sereda
Ukraina moderna, 160-209, 2007
15*2007
Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні
ВВ Середа
–К., 2006.–20 с, 2006
152006
Етносоциологія: Навчальний посібник
ВВ Середа
ВВ Середа/–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007
13*2007
Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: основні причини, стратегії переселення та проблеми адаптації
В Міхеєва, О., Середа
Стратегії трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні …, 2015
11*2015
Исторический дискурс и национальное прошлое в официальных речах президентов Украины и России/В. Середа
В Середа
Национально-граждан ские идентичности и толе рант ность. Опыт России и …, 2007
10*2007
Львів’янин
В Середа, Д Судин
окрема ідентичність чи просто прописка, 94-98, 0
10
Politics of memory and urban landscape: The case of Lviv after World War II
V Sereda
Time, memory, and cultural change. Ed. S. Dempsey and D. Nichols, Vienna …, 2009
82009
Регіональні виміри українського соціуму: історичне минуле і національні ідентичності
В Середа
Агора. Україна–регіональний вимір.–2006.–Вип 3, 29-41, 2006
82006
Regional Historical Identities in Ukraine: Case Study of Lviv and Donetsk
V Sereda
Наукові Записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія …, 2002
62002
Вплив польських та українських шкільних підручників з історії на формування польсько-українських етнічних стереотипів
В Середа
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск, 35-36, 2000
62000
Аналіз зв’язку преференцій респондентів Львова і Донецька щодо національного минулого з їх соціально-демографічними характеристиками
В Середа
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2006
52006
Osoblyvosti reprezentatsii natsional’no-istorychnykh identychnostei v ofitsiinomu dyskursi prezydentiv Ukrainy i Rosii
V Sereda
Sotsiolohia: teoriia, istoriia, marketynh 3, 191-212, 2006
5*2006
Történelmi emlékezet Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben
V Sereda
Regio, 47-68, 2007
42007
Transformation of Identities and Historical Memories in Ukraine after the Euromaidan: National, Regional, Local Dimensions
V Sereda
Paper presented at the Annual Danyliw Research Seminar on Contemporary …, 2016
32016
Suchasni Ukraïnski Vnutrishn’o Peremishcheni Osobi: Osnovni Prichini, Strategiï Pereselennya Ta Problemi Adaptatsiï [Internally Displaced Persons in Contemporary Ukraine …
O Mikheieva, S Victoria
Strategiï Transformatsiï I Preventsiï Prikordonnikh Konfliktiv V Ukraïni …, 2014
32014
Суъективная надежность: теория и метод измерения (ИСН)
ЕИ Головаха, АП Горбачик, Т Любивая, НВ Панина, В Середа, ...
Социология: теория, методы, маркетинг, 166-188, 2008
32008
Один день із життя українського соціуму (за результатами застосування методики дослідження повсякденних подій, запропонованої НВ Паніною)
ВВ Середа
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 5-23, 2008
32008
Ukraine after Euromaidan. What difference does a revolution make?
V Sereda
Atlantic Council, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new, 2015
22015
Contemporary Refugees in Ukraine: Causes of Displacement, Strategies of Resettlement, and Problems of Adaptation
O Mikheeva, V Sereda
Ukrainian Catholic University, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20