Viktoriya Sereda Середа Вікторія Sereda Viktoria
Viktoriya Sereda Середа Вікторія Sereda Viktoria
Ukrainian Catholic University
Verified email at ucu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Regional Historical Identities and Memory
V Sereda
Ukraina moderna, 160-209, 2007
17*2007
Місто як lieu de memoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова
ВВ Середа
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 73-99, 2008
16*2008
Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні
ВВ Середа
–К., 2006.–20 с, 2006
142006
Етносоціологія: навчальний посібник
ВВ Середа
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007
11*2007
Исторический дискурс и национальное прошлое в официальных речах президентов Украины и России/В. Середа
В Середа, ЕИ Головаха, ЛМ Дробижева
Национально-граждан ские идентичности и толе рант ность. Опыт России и …, 2007
10*2007
Politics of memory and urban landscape: The case of Lviv after World War II
V Sereda
Time, memory, and cultural change, 2009
92009
Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: основні причини, стратегії переселення та проблеми адаптації
В Міхеєва, О., Середа
Стратегії трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні …, 2015
8*2015
Регіональні виміри українського соціуму: історичне минуле і національні ідентичності
В Середа
Агора. Україна–регіональний вимір.–2006.–Вип 3, 29-41, 2006
82006
Osoblyvosti reprezentatsii natsional’no-istorychnykh identychnostei v ofitsiinomu dyskursi prezydentiv Ukrainy i Rosii
V Sereda
Sotsiolohia: teoriia, istoriia, marketynh 3, 191-212, 2006
6*2006
Regional Historical Identities in Ukraine: Case Study of Lviv and Donetsk
V Sereda
Наукові Записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія …, 2002
62002
Вплив польських та українських шкільних підручників з історії на формування польсько-українських етнічних стереотипів
В Середа
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск, 35-36, 2000
52000
Аналіз зв’язку преференцій респондентів Львова і Донецька щодо національного минулого з їх соціально-демографічними характеристиками
В Середа
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2006
42006
Transformation of Identities and Historical Memories in Ukraine after the Euromaidan: National, Regional, Local Dimensions
V Sereda
Paper presented at the Annual Danyliw Research Seminar on Contemporary …, 2016
32016
Суъективная надежность: теория и метод измерения (ИСН)
ЕИ Головаха, АП Горбачик, Т Любивая, НВ Панина, В Середа, ...
Социология: теория, методы, маркетинг, 166-188, 2008
32008
Один день із життя українського соціуму (за результатами застосування методики дослідження повсякденних подій, запропонованої НВ Паніною)
ВВ Середа
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 5-23, 2008
32008
Sociolohia Mista. Navchalnij Posibnyk [Urban Sociology. A Handbook]
L Males, S Viktoria
Knowledge: Donetsk, 2010
22010
Ukraine after Euromaidan. What difference does a revolution make?
V Sereda
Atlantic Council, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new, 2015
12015
Polish-Ukrainian Ethnic Stereotypes in History Textbooks
V Sereda
ZESZYTY NAUKOWE-UNIWERSYTET JAGIELLONSKI-ALL SERIES- 1265, 145-154, 2003
12003
Intern Vertriebene aus dem Donbass und von der Krim
V Sereda
Religion und Gesellschaft in Ost und West, 16-18, 2019
2019
“I AM A MAN AND AN ACTIVE CITIZEN… I DID NOT BETRAY MY STATE!” Public activism in Ukraine after Euromaidan
V Sereda
Revue d’études comparatives Est-Ouest 2 (2), 93-130, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20