Відділ слов'янських мов
Відділ слов'янських мов
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Знаки української етнокультури: Словник-довідник
ВВ Жайворонок
Вид-во Довіра, 2006
11342006
Введение в языкознание. Часть II
ЛА Булаховский
Госучпедизд, 1953
398*1953
Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
ВВ Жайворонок
К.: Довіра 262 (1), 2007
3802007
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк, 2001
2712001
Вибрані праці: в 5 т.
ЛА Булаховський
К.: Наукова думка 2, 1975
160*1975
Розвиток структури слов’янського речення
ОС Мельничук
Наук. думка, 1966
1431966
Понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма
АС Мельничук
Вопросы языкознания, 19-32, 1970
1251970
Сущность и искусство словесной остроты (каламбура)
АА Щербина
Изд. Академии наук Укр. ССР, 1958
1171958
Українці: звідки ми і наша мова
Г Півторак
К.: Наук. думка 197, 79а, 1993
1111993
Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2001
1102001
Етнолінгвістика в колі суміжних наук
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2004
1062004
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
Г Півторак
Академія, 2001
992001
Питання походження української мови
ЛА Булаховський
Вид-во АН УРСР, 1956
911956
Словник іншомовних слів
ОС Мельничук
К.: Укр. рад. енциклопедія.—1975.—766 с, 1974
891974
Словник лінгвістичних термінів
ЄВ Кротевич, НС Родзевич
Вид-во Академії наук Української РСР, 1957
881957
Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення
ВВ Жайворонок
Культура народов Причерноморья, 2002
792002
Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською
ЙФ Андерш
Наук. думка, 1987
751987
Мерянский язык
ОБ Ткаченко
Наукова думка, 1985
731985
О всеобщем родстве языков мира
АС Мельничук
Вопросы языкознания, 8-65, 1991
671991
Введение в языкознание
А Чикобава, ЛА Булаховский
Гос. учебно-педагог. изд-во, 1952
64*1952
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20