Follow
Відділ слов'янських мов
Відділ слов'янських мов
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Знаки української етнокультури: словник-довідник
ВВ Жайворонок
Вид-во Довіра, 2006
16832006
Введение в языкознание. Часть II
ЛА Булаховский
Госучпедизд, 1953
611*1953
Українська етнолінгвістика: нариси
ВВ Жайворонок
Довіра, 2007
5942007
Історія української літературної мови: підручник
ВМ Русанівський
К.: АртЕк 392, 8, 2001
3852001
Розвиток структури слов’янського речення
ОС Мельничук
Наук. думка, 1966
2221966
Вибрані праці: в 5 т.
ЛА Булаховський
К.: Наукова думка 2, 1975
2181975
Словник іншомовних слів
ОС Мельничук
К.: Укр. рад. енциклопедія.—1975.—766 с, 1974
1831974
Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення
ВВ Жайворонок
Культура народов Причерноморья, 2002
1672002
Українці: звідки ми і наша мова
Г Півторак
К.: Наук. думка 197, 79а, 1993
1671993
Понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма
АС Мельничук
Вопросы языкознания 1, 19-32, 1970
1671970
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
Г Півторак
Академія, 2001
1642001
Етнолінгвістика в колі суміжних наук
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2004
1552004
Сущность и искусство словесной остроты (каламбура)
АА Щербина
Изд. Академии наук Укр. ССР, 1958
1541958
Питання походження української мови
ЛА Булаховський
Вид-во АН УРСР, 1956
1501956
Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2001
1452001
Словник лінгвістичних термінів
EV Krotevych, NS Rodzevych
(No Title), 1957
1371957
Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською
ЙФ Андерш
Наук. думка, 1987
107*1987
Мовна свідомість: структура, типологія, виховання
ПО Селігей
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2012
922012
Мерянский язык
ОБ Ткаченко
Наук. думка, 1985
881985
Етимологічний словник української мови: Кора-М
ОС Мельничук
Наук. думка, 1982
881982
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20