Підписатись
Дмитро Письменний
Дмитро Письменний
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цивільне право
РЮ Заіка, АО Матвійчук, МА Самбор, ЮІ Азаров, ДП Письменний, ...
Київ: Істина, 2005
1852005
Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження
ОІ Галаган, ДП Письменний
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 167-172, 2013
572013
Кримінальний процес: підручник
ВВ Коваленко, ЛД Удалова, ДП Письменний
Київ: Центр учбової літератури, 824, 2013
362013
Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади: монографія
ДП Письменний, ВМ Федченко
Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006
342006
Здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого
ЛД Удалова, ДП Письменний
252017
Удосконалення кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи
ДП Письменний
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 38-47, 2013
232013
Функції обвинувачення та захисту за новим КПК України
ДП Письменний
Право і суспільство, 353-358, 2013
222013
Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник
СМ Зеленський, СП Назаренко, ДП Письменний
К.: КНТ, 2012
212012
Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави
ЮІ Азаров, ДП Письменний, ОЮ Хабло
Юридична наука, 49-56, 2014
172014
Вибрані праці
АЯ Дубинський, ЛД Удалова, ОІ Галаган, ДП Письменний
К.: Центр учбової літератури, 2014
142014
Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні України
ДП Письменний
Науковий вісник Херсонського державного університету 3 (2), 143-146, 2013
132013
Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинам: навч. посіб.
ОЄ Омельченко, ДП Письменний
Київ: Паливода АВ, 2008
122008
Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: Навч. посібник
ДП Письменний, ОЄ Омельченко
К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005
122005
Кримінально-правова та кримінальна процесуальна політика України: поняття, співвідношення, реалізація
Д Письменний
Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів …, 2014
92014
Слідчий органу досудового розслідування: проблеми правової регламентації в проекті Кримінального процесуального кодексу України
ДП Письменний
Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального …, 2011
72011
Кримінальний процес
ЛД Удалова, ВВ Рожнова, ДП Письменний
К.: Цент учб. л-ри, 2013
62013
Дізнання в органах прикордонної служби України: процесуальні та організаційні аспекти: монографія
ДП Письменний, ОВ Андрушко
Одеса:[б. в.], 2009.–204 с. Надійшла до редколегії 18.10, 2011
62011
Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання/Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики
ДП Письменний
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23—24 жовтня …, 1996
61996
Кримінальний процесуальний кодекс України: сьогодення й перспективи правозастосування
ДП Письменний
Проблемні питання застосування кПк України в сучасних умовах: матеріали …, 2014
52014
Кримінальний процес: підручник
ЛД Удалова, ВВ Рожнова, ДП Письменний
ВВ Коваленка, ДП Письменного. Київ: Центр учб. літ, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20