Подписаться
Любов Михайлівна Найдьонова
Любов Михайлівна Найдьонова
Другие именаLyubov M. Naydonova
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Групова рефлексія як механізм реконструкції соціальних настановлень: Дисс.... канд. психол. наук: спец. 19.00.05
ЛМ Найдьонова
Інститут психології ім. Г.С.Костюка, 2014
172014
Психологічні закономірності творчого сприймання інформаційних індикаторів реальності: монографія
ВО Моляко, ІМ Біла, НА Ваганова, НМ Латиш, НВ Медведева, ...
Педагогічна думка, 2015
112015
Візуальна творчість в інтернет-спілкуванні
ЛМ Найдьонова
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України …, 2010
112010
Психологічні особливості сприймання екранної інформації в підлітковому віці
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2015
102015
Емоційні стани учасників масових політичних акцій в контексті дружніх стосунків
ЛМ Найдьонова
Практична психологія і соціальна робота, 65-68, 2005
102005
Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях: монографія
ВО Моляко, ІМ Біла, НА Ваганова, ЕВ Кіричевська, НМ Латиш, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2012
92012
Рефлексивна ємність середовища спілкування як метакогнітивний чинник імпліцитної соціальної самоповаги
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2012
72012
Соціальні середовища рефлексії різних модальностей
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2011
72011
Метакогнітивні механізми творчості в реконструкції соціальних настановлень
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості 12 (5), 140-149, 2008
72008
Особенности репрезентации рефлексивных модальностей в различных средах у взрослых и юношества
ЛМ Найдёнова
Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VIII Международного …, 2011
52011
Зміна непродуктивних настановлень персоналу в процедурах рефлексивного творчого тренінгу-практикуму
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Зб. наук …, 2007
52007
Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях: методичні рекомендації
ВО Моляко, ІМ Біла, НА Ваганова, НМ Латиш, НВ Медведева, ...
Педагогічна думка, 2015
42015
Принципи інтерпретації Імпліцитно-асоціативного тесту регіональної роз’єднаності України
ЛМ Найдьонова
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України …, 2010
42010
Модель реконструкції соціальних настановлень у рефлексивному творчому тренінгу-практикумі
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології 12 (8), 203-210, 2009
4*2009
Методика імпліцитного вимірювання соціального настановлення громадян щодо єдності України
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Зб. наук …, 2009
42009
THE DYNAMIC OF THE LEVEL AND FACTORS OF THE OCCUPATIONAL PRESTIGE DURING ECONOMICAL CRISIS 2009
M Naydonov, L Grigorovska, LA Naydonova, LM Naydonova
4*
Reflective structures of the participants discourse during mass political actions
M Naydonov, L Naydonova, L Grigorovska, LM Naydonova
ISPP 2008 Annual Meeting, 97, 2008
3*2008
Implicit attitudes toward regional diversity in Ukraine
LM Naydonova
Abstracts of the 27th International Congress of Applied Psychology …, 2010
22010
Метакогнитивные механизмы реконструкции социальных установок
ЛМ Найдёнова
АПРОБАЦИЯ, 89-92, 2014
12014
Особливості імпліцитної та експліцитної соціальної самоповаги
ЛМ Найдьонова
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20