Татьяна Логвина-Бык
Татьяна Логвина-Бык
доцент МГПУ им. Б. Хмельницкого
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу)
ТА Логвіна-Бик
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1999
161999
Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів
ТА Логвіна-Бик
Педагогіка і психологія, 43, 1998
81998
Специфіка управління навчально-виховним процесом в сільських загальноосвітніх школах
ТА Логвіна-Бик
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського …, 2002
62002
Упровадження компетентнісного підхіду в процес навчання біології
Т Логвіна-Бик, Н Бик, В Дубяга
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
52017
Навчання біології та розвиток розумової діяльності учнів
ТА Логвіна-Бик
Біологія і хімія в школі, 34-37, 1997
51997
Методика планування уроків біології з використанням технології критичного мислення
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Природнича наука і освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали …, 2019
32019
Підручник із біології як основа формування цілісних знань школярів
Т Логвіна-Бик
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2014
32014
Особистісно-професійний розвиток учителя біології в Новій українській школі
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю …, 2019
22019
Нові горизонти української освіти у сучас-ому світі
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр./за заг. ред. МА Журби …, 2019
22019
Реалізація інтегрованого підходу в освітній галузі в навчанні майбутнього вчителя біології
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Virtus Scientific Journal 1 (23), 116-120, 2018
22018
Освітнє середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя біології
Т Логвіна-Бик
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
22013
Соціалізація підлітків з девіантними формами поведінки
ТА Логвіна-Бик
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2009
22009
Гуманістична педагогіка як основа підтримки саморозвиваючої особистості
ТА Логвіна-Бик
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2008
22008
Психологічні основи побудови уроку біології
НВ Бик, ТА Логвіна-Бик
Сучасний рух науки: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 84-89, 2019
12019
Проектування професійно-методичної підготовки майбутніх учителів біології
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали …, 2017
12017
Професійно-методична підготовка студентів-біологів у педагогічному закладі вищої освіти
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик, АВ Степанюк
Тернопільські біологічні читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з …, 2017
12017
Розробка квітників як умова відтворення ресурсів для життя людини у сприятливому навколишньому середовищі
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване …, 2017
12017
Технології вирощування квітково-декоративних культур відкритого грунту
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Колесніковські читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої пам …, 2017
12017
Практична підготовка студентів до викладання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
ТА Логвіна-Бик
12008
Управління навчальною діяльністю шкіл різних країн світу
ТА Логвіна-Бик, НВ Бик
Сучасні проблеми природничих наук: збірник матеріалів наукової інтернет …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20