Ільєнко (Чунарьова) Анна Вадимівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Basic Concepts and Mathematical Aspects in Channel Coding: Multialternative Rules
OK Yudin, YK Ziatdinov, AN Voronin, AV Ilyenko
Cybernetics and Systems Analysis 52 (6), 878-883, 2016
72016
Методологія побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам
ОК Юдін, СС Бучик, АВ Чунарьова, ОI Варченко
Science-Based Technologies 22 (2), 2014
72014
Аналіз підходів та програмних рішень оцінки і контролю інформаційних ризиків в комп’ютеризованих системах
АВ Чунарьова, ІІ Пархоменко, ІІ Сащук
Вісник Інженерної академії України, 138-142, 2014
52014
Принципи організації захисту інформації в сучасних інформаційно-комунікаційних системах і мережах
АВ Чунарьова, АВ Чунарьов
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/16_ADEN_2010/I nformatica/68642 …, 2010
52010
A Method for Determining Informative Components on the Basis of Construction of a Sequence of Decision Rules
OK Yudin, YK Ziatdinov, AN Voronin, AV Ilyenko
Cybernetics and Systems Analysis 52 (2), 323-329, 2016
42016
Підвищення достовірності відновлення інформаційних потоків
ОК Юдін, МГ Луцький, АВ Чунарьова
Наукоємні технології 4 (4), 84-87, 2009
32009
Digital signature authentication scheme with message recovery based on the use of elliptic curves
S Kazmirchuk, I Anna, I Sergii
International Conference on Computer Science, Engineering and Education …, 2019
22019
Теоретичні основи організації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення
ОК Юдін, АВ Ільєнко, РВ Зюбіна, ОО Сергеєв-Горчинський
Наукоємні технології 28 (4), 311-316, 2015
22015
Практичні схеми реалізації алгоритмів електронного цифрового підпису
А Чунарьова, A Chunarevа, А Чунарева
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації …, 2013
22013
Аналiз нормативно-правового забезпечення захисту iнформацiї сучасних IKCM
АВ Чунарьова, АВ Чунарьов
Захист інформації, 58-61, 2012
22012
Оптимізація методів декодування інформаційних сигналів
ОК Юдін, АВ Чунарьова
Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. ГЄ …, 2009
22009
МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОАЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРАВИЛ В ЗАДАЧАХ КАНАЛЬНОГО КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
ОК Юдін, АВ Чунарьова
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ: Збірник наукових праць: Випуск 1 (25 …, 2009
22009
ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ
АВ Ільєнко, СС Ільєнко
Наукоємні технології 39 (3), 345-354, 2018
12018
Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису
АВ Ільєнко, ГО Миронова
Наукоємні технології 37 (1), 2018
12018
Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Гентрі з умови забезпечення конфіденційності інформації
АВ Ільєнко
Наукоємні технології 33 (1), 2017
12017
Сучасні методи гомоморфного шифрування інформаційних ресурсів
А Ільєнко, А Ильенко
НТУУ" КПІ", 2015
12015
Реалізація середовища аудиту та моніторингу сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж
А Чунарьова
Безпека інформації 19 (2), 88-93, 2013
12013
Методи та системи виявлення несанкціонованого доступу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах
А Чунарьова, А Чунарьов
Безпека інформації, 45-49, 2012
12012
Аналіз актуальних способів та методів несанкціонованого доступу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах [Електронний ресурс]
АВ Чунарьова, АВ Чунарьов
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/35_OINBG_2010/Informa tica/76311 …, 0
1
Захист критичної медичної інформації в телекомунікаційних мережах GSM типу на базі еліптичних кривих
ОК Юдін, АВ Ільєнко, РВ Зюбіна, ОО Сергеєв-Горчинський
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 4 (52), 125-131, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20