Лабораторія прикладної психології освіти
Лабораторія прикладної психології освіти
УНМЦ практичної психології і соціальної роботи
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
2922007
Психологія життєвого шляху особистості: Монографія
ВГ Панок, ГВ Рудь
К.: Ніка-Центр, 280, 2006
1192006
Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога
ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 5-7, 1998
971998
Основи практичної психології/Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н
В Панок
Київ: Либідь, 1999
95*1999
Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку: монографія
ВГ Панок
Чернівці: Технодрук 486, 2010
562010
Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі
ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 14, 2003
532003
Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти)
ВГ Панок, ВД Острова
" Освіта України", 2010
492010
Психологічна служба:[Навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів]
ВГ Панок
Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012
382012
Реформування змісту, форм і методів підготовки практикуючих психологів як нагальна вимога суспільної практики
В Панок
Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих …, 2002
362002
Українська практична психологія: визначення, структура та завдання
ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 5-9, 1998
291998
Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навально-виховному процесі: Методичні рекомендації
В Барко, В Панок, С Лазаревський
Панок ВГ, Лазаревський СВ-Київ-Тернопіль: Видавничий відділ ТЕІПО, 2000
212000
Психологічна діагностика здібностей особистості до навчання у вузі
ВІ Барко, ОВ Шаповалов, ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 27-30, 1998
211998
Психологічна служба: Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів
ВГ Панок
Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута 488, 2012
172012
Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. посібник
КБ Левченко, ІМ Трубавіна, ІІ Цушко
К.: ФОП “Купріянова, 2007
152007
Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти
ВГ Панок, ЯВ Чаплак, ДД Романовська
Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2010
142010
Прогнозування й планування життєвого шляху
Т Титаренко, В Панок
Основи практичної психології.–К.: Либідь, 177-190, 1999
141999
Креативність та її діагностика
ВІ Барко, ВГ Панок, СВ Лазаревський
Обдарована дитина, 22-27, 2001
132001
Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи
В Панок
Психологія і суспільство, 135-141, 2013
122013
Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психології в Україні
ВГ Панок
Інститут психології імені ГС Костюка, 2011
122011
Социальная активность личности старшеклассника
ВГ Панок, ЮА Привалов
К.: Центр соц. эксперимента и прогнозов, 1999
121999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20