Лабораторія прикладної психології освіти
Лабораторія прикладної психології освіти
УНМЦ практичної психології і соціальної роботи
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
2622007
Психологія життєвого шляху особистості: Монографія
ВГ Панок, ГВ Рудь
К.: Ніка-Центр, 280, 2006
1002006
Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога
ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 5-7, 1998
931998
Основи практичної психології/Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н
В Панок
Київ: Либідь, 1999
83*1999
Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку: монографія
ВГ Панок
Чернівці: Технодрук 486, 2010
532010
Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі
ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 14, 2003
492003
Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти)
ВГ Панок, ВД Острова
" Освіта України", 2010
402010
Психологічна служба:[Навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів]
ВГ Панок
Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012
302012
Реформування змісту, форм і методів підготовки практикуючих психологів як нагальна вимога суспільної практики
В Панок
Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих …, 2002
292002
Українська практична психологія: визначення, структура та завдання
ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 5-9, 1998
281998
Концепція національної соціально-психологічної служби
ВГ Панок
Педагогіка і психологія, 17-28, 1994
281994
До побудови теоретичних засад української практичної психології
ВГ Панок
Проблеми розвиваючого навчання: Матер. І та II Міжнар. Конф./За ред …, 1997
211997
Психологічна діагностика здібностей особистості до навчання у вузі
ВІ Барко, ОВ Шаповалов, ВГ Панок
Практична психологія та соціальна робота, 27-30, 1998
201998
Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків: навчально-методичний посібник.–2-е вид., перероблене та доповнене
ВГ Панок
Київ; Ніка–центр, 2001
192001
Психологічна служба: Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів
ВГ Панок
Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута 488, 2012
182012
Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навально-виховному процесі: Методичні рекомендації
В Барко, В Панок, С Лазаревський
Панок ВГ, Лазаревський СВ-Київ-Тернопіль: Видавничий відділ ТЕІПО, 2000
172000
Креативність та її діагностика
ВІ Барко, ВГ Панок, СВ Лазаревський
Обдарована дитина, 22-27, 2001
132001
Прогнозування й планування життєвого шляху
Т Титаренко, В Панок
Основи практичної психології.–К.: Либідь, 177-190, 1999
131999
Социальная активность личности старшеклассника
ВГ Панок, ЮА Привалов
К.: Центр соц. эксперимента и прогнозов, 1999
111999
Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психології в Україні
ВГ Панок
Інститут психології імені ГС Костюка, 2011
102011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20