Валерій Андрійович Малахов, Валерий Андреевич Малахов, Valeriy Malakhov
Валерій Андрійович Малахов, Валерий Андреевич Малахов, Valeriy Malakhov
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.ubs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перспективи запровадження міжнародних стандартів «Базель-III» для вітчизняних банків на основі міжнародного досвіду
ОМ Бага, ВА Малахов
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (4), 2016
52016
Accounting in the system of human capital management at the business entities
T Davydiuk, N Ostapiuk, N Petrenko, V Malakhov
Інститут суспільної трансформації, 2015
52015
Удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві
В Малахов, І Оніщенко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 48-56, 2016
42016
Дискусійні питання визначення методики аудиту витрат на українських підприємствах
ВА Малахов
Бізнес Інформ, 263-268, 2015
42015
Бухгалтерский учет в системе управления человеческим капиталом субъектов предпринимательства
ТВ Давидюк, НА Остапьюк, НА Петренко, ВА Малахов
Економiчний часопис-XXI, 102-105, 2015
32015
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ THE MAIN ASPECTS OF LABOUR RELATIONS AND THEIR IMPACT ON THE ORGANIZATION
АВ Малахова
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 17, 2018
12018
Теоретико-методичні підходи до аналізу витрат, доходів і фінансових результатів на основі звітності державного підприємства Харківський механічний завод
СВ Шубіна, ВА Малахов, АТ Медведєва
Вісник Університету банківської справи, 122–129-122–129, 2018
12018
Комплексний аналіз основних засобів промислового підприємства
СВ Шубіна, ВА Малахов, НС Літвінцева
Вісник Університету банківської справи, 95–101-95–101, 2017
12017
Оцінка оптимальності руху товарних та фінансових потоків підприємства
ЛВ Дікань, BA Малахов
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
12011
ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PROVISIONS OF ACCOUNTING POLICIES OF ENTERPRISES BY …
ВА Малахов
1
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ З РОЗРАХУНКІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ORGANIZATION OF ACCOUNT FROM CALCULATION OF SALARIES
ОЮ Мірошник, ВА Малахов
Електронне наукове фахове видання, 510, 2019
2019
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
VA Malahov, PO Piskunov, SV Shubina
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (27), 167-175, 2018
2018
Мета бухгалтерського обліку для підприємств України
VO Lukin, RO Piskunov, VA Malahov
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (24), 140-146, 2018
2018
ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION FOR THE ENTERPRISE PROFIT OPTIMIZATION PROCESS
VA Malahov, RO Piskunov, S Shubina
FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 4 (27), 167-175, 2018
2018
THE PURPOSE OF ACCOUNTING FOR UKRAINIAN ENTERPRISES
VO Lukin, RO Piskunov, VA Malahov
FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 1 (24), 140-146, 2018
2018
Аудит в умовах комп'ютерної обробки даних
ПП Попович, ВА Малахов
ХНТУСГ, 2018
2018
Сучасні проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку та аудиту
ІМ Щебетун, ВА Малахов
ХНТУСГ, 2018
2018
Внутрішній аудит грошових коштів в касі підприємств
ММ Сергєєва, ВА Малахов
ХНТУСГ, 2018
2018
Актуальні проблеми обліку і аудиту показників фінансових результатів діяльності підприємств
АЄ Екгардт, ВА Малахов
ХНТУСГ, 2018
2018
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МІ Бондар, ТМ Власюк, СФ Голов, В Малахов, ОА Наумчук, ...
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ, 12, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20