Володимир Ортинський
Володимир Ортинський
Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка вищої школи: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВЛ Ортинський
К.: Центр учбової літератури 472, 249, 2009
8032009
Економічна безпека підприємств, організацій та установ
ВЛ Ортинський, ІС Керницький
К.: Правова єдність, 2009
1922009
Управління в органах виконавчої влади України: навч. посіб.
ВЛ Ортинський, ЗР Кісіль, МВ Ковалів
К.: Центр учбової літератури 296, 2008
902008
Основи психології і педагогіки: навчальний посібник
МЙ Варій, ВЛ Ортинський
К.: Центр учбової літератури, 154, 2007
882007
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-86, 2010
382010
Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ
ВЛ Ортинський, IС Керницький, ЗБ Живко
К.: Правова єднiсть, 544, 2009
372009
Педагогiка вищої школи: навч. посiб
ВЛ Ортинський
342009
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень, 250-257, 2014
292014
Новітні методи дослідження адміністративно-правових явищ
В Ортинський
Видавництво Львівської політехніки, 2014
232014
Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]
ВЛ Ортинський
Режим доступу: http://westudents. com. ua/glavy/50386-32-zagalna …, 2009
192009
Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки
В Ортинський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Юридичні науки, 4-12, 2016
172016
Основи психології і педагогіки: навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]
МЙ Варій, ВЛ Ортинський
К.: Центр учбової літератури 376, 6, 2009
172009
До питання про поняття об'єкта злочину в сучасній науці кримінального права
ВК Грищук, ВЛ Ортинський
Харківський економіко-правовий університет, 2004
172004
Теоретичні основи, правові та організаційні проблеми протидії нелегальній економіці засобами оперативно-розшукової діяльності
ВЛ Ортинський
ВЛ Ортинський–Х., 2004.–36 с, 2004
162004
Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ: навч. посiб.
ВЛ Ортинський, IС Керницький, ЗБ Живко, МI Керницька, МО Живко
152009
Актуальні проблеми виховання курсантів у вищих навчальних закладах системи МВС України: Навч.-метод. посібник
ВЛ Ортинський, ВІ Ряшко
І, Ряшко, 2006
152006
Організаційно-економічні механізми зниження рівня тінізації економіки в підприємницькій діяльності
ВЛ Ортинський
ВЛ Ортинський.–Львів, 2000.–18 с, 2000
142000
Основи управління в органах внутрішніх справ України (схеми, визначення, поняття, принципи, основні засади): наочний посібник
ВЛ Ортинський, ЗР Кісіль, МВ Ковалів
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007
132007
Організаційні засади управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України: навч.-метод. посіб.
ВЛ Ортинський, ЗР Кісіль, МВ Ковалів
Львів: Львівський державний ун-т внутр. справ, 2006
132006
Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
ОІ Ромців
Національний університет" Львівська політехніка", 2016
122016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20