Подписаться
Юлія Валеріївна Орловська
Юлія Валеріївна Орловська
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та публічного управління і
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток
ЮВ Орловська
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2004
722004
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: Навч. посібник з грифом
ВОА Орловська Ю,В., Дугінець Г.В., Фісуненко П.А.
Дніпропетровськ, 2010
23*2010
Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації
ЮВ Орловська, ГВ Дугінець, РА Алієв
Економічний простір, 42-52, 2013
172013
Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки
ЮВ Орловська, ТФ Яковишина, ЄС Орловський
Східна Європа: економіка, бізнес та управління.[Електронний журнал], 365-371, 2014
152014
Проблемы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности: внутрирегиональный аспект
ВП Николаев, ЮВ Орловская, ЕГ Чумакова
Николаев ВП, Орловская ЮВ, Чумакова ЕГ–Днепропетровск: Наука и образование, 2003
102003
Інвестиційне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та стратегічні перспективи: Монографія
ЮВ Орловська
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003
102003
Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів як джерело інвестиційних ресурсів української економіки
Ю Орловська
Ю. Орловська, І. Рєліна:[Електронний ресурс].− Режим доступу: www. nbuv …, 2010
82010
Методологія стратегічного управління інвестиціями в регіональний розвиток: Дис... д-ра екон. наук: 08.10. 01/Орловська Юлія Валеріївна/Придніпровська держ. академія …
ЮВ Орловська
Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»-Дніпропетровськ, 2004
82004
Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки
ЮВ Орловська, ПА Фісуненко, ВФ Левченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 251-255, 2013
72013
Проблеми та перспективи формування системних індикаторів сталого розвитку
ЮВ Орловська, ОО Зайченко
Сборник научных трудов. Донецк, 2009
72009
Системний вплив просторово-кластерних утворень в будівництві на економічний розвиток регіонів
КВГ Ю.В. Орловська
Економічний простір: збірник наукових праць, 2008
72008
Системний вплив просторово-кластерних утворень в будівництві на соціально-економічний розвиток регіону
ЮВ Орловська, НІ Верхоглядова, ОО Зайченко
Економічний простір, 5-13, 2008
72008
Development of intellectual economy: some approaches for policy elaborating
OK Y Orlovska, A Cherchata
Baltic Journal of Economic Studies DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742 …, 2020
6*2020
Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва
МСО Орловська Ю.В., Вовк М.С., Чала В.С.
Монографія. Дн-ськ: ПДАБА, 2017
62017
Green investments’ programs as an element of industry’s international competitiveness (on example of construction industry)
VMS Orlovs’ka Y.V., Kvaktun O.O., ChalaV.S.
Маркетинг і менеджмент інновацій, 366-377, 2017
52017
Сучасні теорії міжнародної спеціалізації: можливості застосування на регіональному рівні
ЮВ Орловська, ВС Чала, ОА Варламова
Економічний простір, 42-59, 2016
52016
Трансформація галузевої структури економіки старопромислових регіонів України: пріоритети та орієнтири
ЮВ Орловська, СВ Літовченко
Економічний простір, 103-114, 2016
52016
Стратегія управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект
ОЮ Валеріївна, КО Олексіївна
Дніпропетровськ. ПДАБА, 2011
5*2011
Оцінка сталості розвитку адміністративних територій в розробці регіональ-них інвестиційних стратегій
ЮВ Орловська
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць.–Київ 4 (47), 120-125, 2005
52005
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНУ ЗА ПРИНЦИПАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПНМ Верхоглядова Н.І.,Орловська Ю.В.
Економічний простір: збірник наукових праць, 25-32, 2008
42008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20