Юлія Валеріївна Орловська
Юлія Валеріївна Орловська
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Придніпровська державна академія
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток
ЮВ Орловська
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2004
682004
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
А Гриліцька, І Синиця
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
172014
Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації
ЮВ Орловська, ГВ Дугінець, РА Алієв
Економічний простір, 42-52, 2013
152013
Проблемы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности: внутрирегиональный аспект
ВП Николаев, ЮВ Орловская, ЕГ Чумакова
Николаев ВП, Орловская ЮВ, Чумакова ЕГ–Днепропетровск: Наука и образование, 2003
102003
Інвестиційне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та стратегічні перспективи: Монографія
ЮВ Орловська
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003
102003
Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки
ЮВ Орловська, ТФ Яковишина, ЄС Орловський
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 365-371, 2016
92016
Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів як джерело інвестиційних ресурсів української економіки
Ю Орловська, М Зелінська
Проблемы развития внеш-неэкономических связей и привлечения иностранных …, 2010
82010
Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів як джерело інвестиційних ресурсів української економіки
Ю Орловська
Ю. Орловська, І. Рєліна:[Електронний ресурс].− Режим доступу: www. nbuv …, 2010
82010
Методологія стратегічного управління інвестиціями в регіональний розвиток: Дис... д-ра екон. наук: 08.10. 01/Орловська Юлія Валеріївна/Придніпровська держ. академія …
ЮВ Орловська
Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»-Дніпропетровськ, 2004
82004
Проблеми та перспективи формування системних індикаторів сталого розвитку
ЮВ Орловська, ОО Зайченко
Сборник научных трудов. Донецк, 2009
72009
Системний вплив просторовокластерних утворень в будівництві на соціально-економічний розвиток регіону
ЮВ Орловська, НІ Верхоглядова, ОО Зайченко
Економічний простір, 5-13, 2008
72008
Трансформація галузевої структури економіки старопромислових регіонів України: пріоритети та орієнтири
ЮВ Орловська, СВ Літовченко
Економічний простір, 103-114, 2016
62016
Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки
ЮВ Орловська, ПА Фісуненко, ВФ Левченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
62013
Стратегiчне управлiння iнвестицiями в регiональний розвиток
ЮВ Орловська
62004
Сучасні теорії міжнародної спеціалізації: можливості застосування на регіональному рівні
ЮВ Орловська, ВС Чала, ОА Варламова
Економічний простір, 42-59, 2016
42016
Стратегія управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект
ЮВ Орловська, ОО Квактун
ПДАБА, 2011
4*2011
Оцінка сталості розвитку адміністративних територій в розробці регіональних інвестиційних стратегій
ЮВ Орловська
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наукових праць.—2005.—вип 4 …, 2005
42005
Інноваційні чинники формування інвестиційної політики регіону в умовах глобалізації
ЮВ Орловська
Экономика и управление, 36, 2002
42002
Кластерізація країн європейського простору за рівнем інноваційного розвитку
ЮВ Орловська, С Морозова
Економічний простір, 53-68, 2018
32018
Вплив глобальних проблем розвитку постіндустріальної економіки на креативізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ЮВ Орловська, ВС Чала
Економічний простір, 32-44, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20