Комірна Євгенія Віталіївна
Комірна Євгенія Віталіївна
Київський національний лінгвістичний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Практична граматика французької мови (Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-1722 від …
ОП Самойлова, ЄВ Комірна
Видавничий дім "Ін Юре", 2008
22008
Cours pratique de grammaire française (навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Практична граматика французької мови”), 3-тє видання (перероблене та доповнене)
ОП Самойлова, ЄВ Комірна
Київ, Видавництво Ліра-К, 2018, 2018
2018
ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ КОДУВАННЯ У РОМАНІ “ПРИВІТ, ГАЛАРНО!” ЖАКА ГОДБУ
ЄВ Комірна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог …, 2018
2018
Фоностилістичні особливості роману Ж. Годбу "Привіт, Галарно!"
ЄВ Комірна
Наукові записки Національного університету "Острозька Академія" серія …, 2018
2018
LE E INSTABLE MIS EN JEU AUX COURS DE PHONETIQUE
ЄВ Комірна
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог …, 2017
2017
Норма і варіант на заняттях з фоностилістики французької мови на прикладі п’єси М. Трамбле Зовиці
ЄВ Комірна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2017
2017
Фоностилістичні особливості реалізації складу у французькій мові
ЄВ Комірна
Наукові записки національного університету "Острозька академія" серія …, 2016
2016
La segmentation, l'accentuation et le rythme dans la production orale
ЄВ Комірна
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог …, 2016
2016
СКЛАД ЯК МІНІМАЛЬНА ПРОСОДИЧНА ОДИНИЦЯ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
ЄВ Комірна
ББК Ч 74.261+ Ч74. 58 (4 укр) С 89 Друкується за рішенням Вченої ради …, 2014
2014
Les particularités phonostylistiques du français au Canada
ЄВ Комірна
Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих …, 2013
2013
Теоретична фонетика французької мови (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист …
ЄВ Комірна
Киів, Видавничий центр КНЛУ, 2011
2011
Особливості функціонування іменників дії у складі тримісних іменникових предикатних актантів у дискурсі газетних статей та в романі Ж. Перека "Речі"
ЄВ Комірна
Мовні і концептуальні картини світу, 311-315, 2010
2010
Manuel de français: перший рік навчання (підручник для вищих навчальних закладів). Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-3909 від 28.11.2002 р.)
ЄВ Комірна, ОП Самойлова
Київ Перун Ірпінь, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13