Ірина Колодійчук
Ірина Колодійчук
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/ за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
МАХ ЕМ Лібанова
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
172014
Greening of transport and logistics systems of regional agricultural markets.
IK Vasyl Kravtsiv, Volodymyr Kolodiichuk
Economic Annals-XXI 171 ((5-6)’), 38–43, 2018
142018
Социально-экономические аспекты категории эффективности
ВА Колодийчук, ИА Колодийчук
Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. науч. журн., 2015
112015
Земельні ресурси Карпатського регіону: проблеми використання, охорони і відтворення
БРР Колодійчук ІА
Збірник наукових. праць Буковинського університету. Економічні науки, 269-279, 2010
82010
Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні
ІА Колодійчук
Регіональна економіка, 148-155, 2010
62010
Formalization of the waste management task in Ukraine for ensuring the environmental stability of Eastem Europe
KV Kolodiichuk I
Journal of Easterrn European and Central Asian Research (JEECAR) 1 (7), 51-60, 2020
52020
Засадничі принципи формування системи поводження з відходами
ІА Колодійчук
Регіональна економіка, 84, 2017
42017
Системний підхід в економічних дослідженнях
КВА Колодійчук І.А.
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр …, 2015
32015
Сільськогосподарські угіддя Карпатського регіону: проблеми використання, охорони і відтворення
І Колодійчук
Аграрна економіка 2 (3-4), 61-65, 2009
32009
Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації/ред. проф. ІЗ Сторонянська
ІЗ Сторонянська
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", 2019
22019
Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні
КІА Кравців В С
Економічний часопис-ХХІ, С. 89-92., 2016
2*2016
Дія електричного поля високої напруги на насіння томатів
ЛС Колодійчук, СВ Гайдукевич, МВ Потапенко, НП Семенова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
22015
Инфраструктурное обеспечение логистики экспорта украинского зерна
ВА Колодийчук, ИА Колодийчук, МО Погорецкий
Новый университет. Серия «Экономика и право», 2013
22013
Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства
МТ Колодійчук І.
Регіональна економіка, 48-56, 2013
22013
Фінансування аграрної сфери економіки в контексті продовольчої безпеки України
КІА Колодійчук В А, Вітчук Т Ю
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 300-305, 2011
2*2011
The Natural Potential and Problems of Sustainable Development of the Carpathian Region
I Kolodiychuk
Transformations processes in the Western Ukraine. Concepts for Sus-tainable …, 2008
22008
Методологічні особливості розробки регіональних стратегій розвитку
ІАК ВС Кравців
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні …, 2004
22004
Efficiency of logistics chain management in the grain produkt subcomplex of the Agro-Industrial Complex of Ukraine
KI Kolodiichuk V
Scientific Papers Series Management , Economic Engineering in Agroculture …, 2020
12020
Пріоритетні напрями і завдання у сфері управління відходами гірських сільських територій
І Колодійчук, Р Попівняк
Аграрна економіка, 145-151, 2018
12018
Формування ефективної системи управління відходами в Україні
ІА Колодійчук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 85-89, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20