Follow
Ірина Колодійчук
Ірина Колодійчук
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/ за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
МАХ ЕМ Лібанова
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
242014
Социально-экономические аспекты категории эффективности
ВА Колодийчук, ИА Колодийчук
Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. науч. журн., 2015
172015
Greening of transport and logistics systems of regional agricultural markets.
IK Vasyl Kravtsiv, Volodymyr Kolodiichuk
Economic Annals-XXI 171 ((5-6)’), 38–43, 2018
162018
Formalization of the waste management task in Ukraine for ensuring the environmental stability of Eastem Europe
KV Kolodiichuk I
Journal of Easterrn European and Central Asian Research (JEECAR) 1 (7), 51-60, 2020
112020
Земельні ресурси Карпатського регіону: проблеми використання, охорони і відтворення
БРР Колодійчук ІА
Збірник наукових. праць Буковинського університету. Економічні науки, 269-279, 2010
92010
Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір: монографія
ІА Колодійчук
72020
Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні
ІА Колодійчук
Регіональна економіка, 148-155, 2010
72010
Efficiency of logistics chain management in the grain produkt subcomplex of the Agro-Industrial Complex of Ukraine
KI Kolodiichuk V
Scientific Papers Series Management , Economic Engineering in Agroculture …, 2020
52020
Ідентифікація факторів системи управління відходами
ІА Колодійчук
Регіональна економіка, 93, 2019
52019
Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації/ред. проф. ІЗ Сторонянська
ІЗ Сторонянська
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", 2019
52019
Засадничі принципи формування системи поводження з відходами
ІА Колодійчук
Регіональна економіка, 84, 2017
52017
Системний підхід в економічних дослідженнях
КВА Колодійчук І.А.
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр …, 2015
52015
Концептуальные основы управления отходами в Украине
К ИА
Innovative economics and management 3, 135-139, 2018
42018
Инфраструктурное обеспечение логистики экспорта украинского зерна
ВА Колодийчук, ИА Колодийчук, МО Погорецкий
Новый университет. Серия «Экономика и право», 2013
42013
Відходи та їх позиціонування в територіальних соціально-економічних системах
ІА Колодійчук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 78-82, 2017
32017
Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні
КІА Кравців В С
Економічний часопис-ХХІ, С. 89-92., 2016
3*2016
The current state of the regional environmental policy of Ukraine
IA Kolodiychuk
Регіональна економіка, 90-96, 2015
32015
Сільськогосподарські угіддя Карпатського регіону: проблеми використання, охорони і відтворення
І Колодійчук
Аграрна економіка 2 (3-4), 61-65, 2009
32009
The Natural Potential and Problems of Sustainable Development of the Carpathian Region
I Kolodiychuk
Transformations processes in the Western Ukraine. Concepts for Sus-tainable …, 2008
32008
Параметрична оцінка територіальної збалансованості в системі управління відходами
К ІА
The scientific heritage 38, 6-9, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20