Подписаться
Анна Вікторівна Сухова
Анна Вікторівна Сухова
НТУ «ХПІ»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
АНГЛОМОВНА НОВЕЛА (ХІХ–ХХ СТ.): ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
АВ СУХОВА
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2017
142017
The expediency of implementation of project work into the English for Specific Purposes course
O Anastasieva, Y Yemelyanova, A Sukhova, S Rudenko, A Martakova
Journal of Language and Linguistic Studies 18, 2022
122022
Метафора як основа естетичної цінності художнього тексту (на матеріалі англомовної новели)
АВ Сухова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
52018
Англомовна новела (XIX–XX ст.): лінгвостилістичний та прагматичний аспекти
АВ Сухова
Запоріжжя, 2017, 0
5
Формально-змістовий рівень композиції англомовної новели
АВ Сухова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2016
42016
Композиційно-мовленнєві форми англомовної новели
АВ Сухова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
42015
Композиційно-стилістична типологія англомовної новели
АВ Сухова
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
32016
Лексичні засоби вираження експресивності в англомовній новелі
АВ Сухова
Нова філологія, 180-186, 2017
22017
Стилістичні прийоми синтаксису англомовної новели
АВ Сухова
Науковий журнал затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво …, 2016
22016
Типи висунення в англомовній новелі
АВ Сухова
The scientific heritage, 75-79, 2016
22016
Особливості перекладу медичних неологізмів
АВ Сухова, АВ Тарусіна
URL: http://www. kpi. kharkov. ua/archive/MicroCAD/2013 S 19, 2014
2*2014
Архітектоніко-мовленнєві форми як основне членування тексту (на матеріалі англомовної новели)
АВ Сухова
Нова філологія, 166-170, 2014
22014
Функціонування чужої мови в англомовній новелі
АВ Сухова
Наукові записки.–Випуск 117, 330-334, 2013
22013
Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія науково-технічних термінів та труднощі їх перекладу
АВ Сухова, ІС Степанішина
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2011
22011
Специфіка перекладу медичних текстів з англійської мови українською
ОМ Кочергіна, АВ Сухова
ББК 81+ 83 S 90, 169, 2017
12017
Порівняння як засіб виразності в англомовній новелі
АВ Сухова
Заступники головного редактору, 78, 2016
12016
Категорія стильових рис як універсальних ознак тексту (на матеріалі англомовної новели)
АВ Сухова
Нове у філології сучасного світу: матеріали міжнародної науково-практичної …, 2016
12016
«Нейтральність vs експресивність» як стильова риса англомовної новели
А Сухова
Сучасні дослідження з іноземної філології, 201-210, 2022
2022
Переваги застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземних мов
АВ Сухова
Затверджено рішенням мовного відділу Національної академії Національної …, 2022
2022
Learning Styles: ESL Teaching Techniques
A Sukhova
Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конференція "Методика та специфіка викладання …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20