Подписаться
Мельник (Чорнодон) Вікторія Іванівна
Мельник (Чорнодон) Вікторія Іванівна
Доктор економічних наук, професор кафедри ЕОО ВННІЕ ЗУНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи методології наукових економічних досліджень:[навч. посіб.]
ВІ Чорнодон, ОЮ Єрмаков, ГБ Погріщук
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
262009
Ефективність інвестицій у садівництво
ОЮ Єрмаков, МІ Кісіль, ВІ Чорнодон
Т.: Крок, 2009
202009
Наукове забезпечення формування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств
ВІ Мельник (Чорнодон), БВ Погріщук
Бізнес-інформ / Харківський національний економічний університет МОН України …, 2011
17*2011
Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення
В Мельник, О Погріщук
ТНЕУ, 2017
122017
Відтворення плодоягідних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі садівництва
ВІ Мельник (Чорнодон)
«Економіка АПК», 64-67, 2009
82009
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового садівництва України:[монографія]
ВІ Чорнодон
Тернопіль: Крок, 2011
72011
Інноваційний характер відтворювальних процесів у садівництві України
ВІ Мельник (Чорнодон)
Агроінком, С. 92-94, 2010
6*2010
Інноваційно-інтенсивний тип виробництва як пріоритетний у розвитку сільського господарства в Україні
ВІ Мельник (Чорнодон), ОБ Погріщук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 35-45, 2016
52016
Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств
ВІ Мельник (Чорнодон), БВ Погріщук, ВМ Пилявець
Економічний вісник Донбасу, 236-241, 2013
5*2013
Вплив глобалізаційних процесів на конкурентоспроможність вітчизняної продукції
ВІ Чорнодон, ЛТ Гурко
Агросвіт, 38-41, 2010
52010
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ВІ Мельник (Чорнодон)
Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Індустрія гостинності у країнах …, 2009
5*2009
Соціально-економічні передумови інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва
ВІ Чорнодон, БВ Погріщук
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні …, 2011
4*2011
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в контексті інноваційних змін у функціонуванні АПК
ВІ Чорнодон, БВ Погріщук
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 2 (Вип. 2.), 206-210, 2011
4*2011
Інтеграційні процеси у плодопродуктовому підкомплексі України: тенденції та перспективи
ВІ Чорнодон
Наук.-теор. зб.–Вісник Житомирського національного агроекологічного …, 2010
42010
Внутрішньосекторальні імперативи забезпечення конкурентоспроможності в умовах поглиблення співпраці з ЄС
ВІ Мельник (Чорнодон), ГБ Погріщук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 59-67, 2015
3*2015
Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України
ВІ Чорнодон, БВ Погріщук
Вісник аграрної науки Причорномор’я 1 (№2 (83)), 35–43, 2015
3*2015
Міжрегіональні аспекти інноваційного розвитку в контексті глобалізаційних трансформацій
ВІ Мельник (Чорнодон)
Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, право, 233-235, 2011
3*2011
Реалізація стратегії інноваційного розвитку садівництва
ВІ Мельник (Чорнодон)
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки, 312-317, 2011
3*2011
Якість та екологічна безпека як пріоритети розвитку вітчизняного садівництва
ВІ Мельник (Чорнодон)
Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки»., 36-44, 2015
2*2015
Інноваційний розвиток садівництва України
ВІ Мельник
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20