Follow
Заіка Раїса Григорівна
Заіка Раїса Григорівна
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка деградації сталей обладнання нафтопереробних і хімічних виробництв
ОГ Архипов, ОВ Зинченко, ДО Ковальов, РГ Заіка, ДА Ковалев, ...
82009
Нова енергозберігаюча технологія виробництва водню
МА Глікін, ВЮ Тарасов, ІМ Глікіна, РГ Заїка
Вісник Нац. у–ту „Львівська політехніка”. Сер. хiмiя, технологія речовин та …, 2006
72006
Cracking of crude oil using the technology of aerosol nanocatalysis (AnC)
SA Kudryavtsev, MA Glikin, IM Glikina, RG Zaika, BB Mamedov
Materials of the V international scientific and technical conference …, 2006
72006
Оцінка ефективності технологій утилізації Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств на основі SWOT-аналізу/Технологія-2018: матеріали XХІ міжнар. наук.-техн. конф
ЮЮ Григоренко, ММ Шорохов, ОВ Суворін, РГ Заіка
Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 83-85, 2018
62018
Speeding up alumina grinding with silicone additives
GV Kukolev, IY Piven', RG Zaika, DV Min'kov, LV Vinogradova, ...
Refractories 9 (7), 465-467, 1968
51968
Азбест. Стан проблеми в Україні
ВЮ Тарасов, ОІ Захарова, ЄІ Зубцов, РГ Заіка
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
32018
Заіка РГ, Любимова-Зінчеко ОВ/Дослідження змін механічних характеристик сталей 15Х5М і 12Х18Н10Т після тривалої експлуатації
ОГ Архипов
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 4.2, 2010
22010
Дослідження змін механічних характеристик сталей 15Х5М і 12Х18Н10Т після тривалої експлуатації
ОГ Архипов, РГ Заіка, ОВ Любимова-Зінченко, ДО Ковальов, ...
Вісник СНУ ім. В. Даля, 161-166, 2010
22010
Estimation of the degradation of steels of the equipment of oilrefining and chemical industries
OH Arkhypov, OV Zinchenko, DO Koval’ov, RH Zaika
Metal. Konstr 15, 115-122, 2009
22009
Прибор для непрерывного спектрофотометрического определения озона
НФ Тюпало, ВВ Ведерников, РГ Заика, ТН Семенюк
Химия и технология воды 12 (5), 459-461, 1990
21990
Vest
RG Zaika, IY Piven
Kharkov. Politekh. Inst, 0
2
Теоретические аспекты определения температуры гашения пламени слоем катализатора./Вісник Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля
ДА Тюльпинов, АВ Суворин, АД Тюльпинов, РГ Заика
Науковий журнал, 2, 0
2
Вплив додавання затравочних кристалів ВаCrО4 та наявності ацетат-іонів на залишкову концентрацію Cr (IV) в очищених розчинах
ММ Шорохов, МА Ожередова, ОВ Суворін, РГ Заіка, АД Доценко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
12019
Оценка деградации сталей оборудования нефтеперерабатывающих и химических производств
ОГ Архипов, РГ Заїка, ОВ Зінченко, ДО Ковальов
Металлические конструкции 15 (2), 115-122, 2009
12009
АНАЛІЗ СТАНУ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ВІЙСКОВОГО КОНФЛІКТУ
ВЮ Тарасов, ОІ Захарова, РГ Заіка
ВІСНИК VISNIK, 76, 2019
2019
Analysis of the chemical safety state in the Luhansk region in the conditions of the warning conflict
А ЛУГАНСЬКІЙ, ОВУВ КОНФЛІКТУ
ВІСНИК VISNIK, 72, 2019
2019
Эксплуатационная деградация конструкционной экономнолегированной стали
OV Liubymova-Zinchenko, RG Zaika
Construction, materials science, mechanical engineering, 103-106, 2017
2017
Експлуатаційна деградація конструкційної ощаднолегованої сталі
ОВ Любимова-Зінченко, ОВ Любимова-Зинченко, РГ Заіка, РГ Заика
2017
Разработка алгоритма анализа состояния коррозийномеханического разрушения объектов
PI Eliseev, AG ARHIPOV, ОV Ljubimova-Zinchenko, LV Karpjuk, ...
Construction, materials science, mechanical engineering, 142-147, 2015
2015
Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
ВЮ Тарасов, РГ Заіка, ОІ Захарова
CНУ ім. В. Даля, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20