Валентина Кушнир
Валентина Кушнир
УГПУ им. Павла Тычины, факультет дошкольного и специального образования, кафедра дошкольного
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки
ВМ Кушнір
спец. 13.00. 01/Валентина Миколаївна Кушнір.–Київ, 2004.–22 с, 2004
162004
Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.)
ВМ Кушнір
122016
Психолого-педагогічні особливості взаємодії сім’ї та днз у формуванні економічної культури старших дошкільників
ВМ Кушнір
ЗБІРНИК, 135, 2010
42010
Втілення ідеї поглибленого вивчення предметів в умовах утилітарної середньої освіти (60–70-ті роки ХХ ст.)
ВМ Кушнір
Бердянський державний педагогічний університет, 2015
32015
Формування уявлень про моральні якості та норми у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікаційних фільмів
Кушнір В. М., Сопівник Р. В., Іренеуш Пижик
Наука і освіта, 170-175, 2017
2*2017
Втілення ідеї профільного навчання у практику середньої школи в другій половині 1980-х–на початку 1990-х років
ВМ Кушнір
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
22015
Впровадження політехнічного навчання у загальноосвітній школі у 1952–1958 роках
В Кушнір
Історико-педагогічний альманах, 2014
22014
Історіографії проблеми профільної диференціації середньої школи протягом ІІ половини ХІХ століття
ВМ Кушнір
Педагогічний дискурс, 406-410, 2013
22013
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ЕЛЛЕН КЕЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ КІН. ХІХ–ПОЧ. ХХ СТ.
В Кушнір
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 103-109, 2019
12019
Особливості психолого-педагогічного супроводу батьків при підготовці дитини до школи
ВМ Кушнір, ОВ Поліщук
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017
12017
Питання програмного забезпечення дошкільних закладів ХІХ–поч. ХХ ст.
В Кушнір
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2016
12016
Навчально-виробнича педагогічна практика «Організація співпраці з родинами в умовах ДНЗ»
ВМ Кушнір
12015
Шляхи реалізації ідеї профілізації шкільництва в період УНР
В Кушнір
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 243-247, 2015
12015
Підхід до профілювання ІІІ ступеня загальноосвітньої школи у Проекті єдиної української школи на Вкраїні
В Кушнір
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 181-185, 2015
12015
Ідеологічні напрями суспільно-педагогічних течій другої половини ХІХ століття
В Кушнір
Вісник лабораторії дидактики імені ЯА Коменського//гол. ред. Побірченко НС …, 2013
12013
Ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини ХІХ століття
В Кушнір
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
12013
Погляди Михайла Никифоровича Каткова на класичну та реальну середню освіту ХІХ століття
В Кушнір
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 279-285, 2013
12013
Досвід організації диференційованої виробничої праці у павлиській середній школі протягом 50-70 років ХХ століття
В Кушнір
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
12013
Особливості становлення вітчизняної системи освіти І чверті ХІХ століття
ВМ Кушнір
Слов" янськ: ДДПУ, 2013
12013
Микола Пирогов про класичну та реальну освіту
В Кушнір
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 270-276, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20