Віталій Іванюк
Віталій Іванюк
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Підтверджена електронна адреса в kpnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем: монографія
АФ Верлань, ВА Федорчук, ВА Іванюк
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені …, 2010
202010
Інтегральні моделі ірраціональних та трансцендентних ланок
ВА Іванюк, ВО Тихоход, СЮ Протасов
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2011
62011
Solving inverse problems of dynamics of non-linear objects with the use of Volterra series
V Ivanyuk, V Ponedilok, J Sterten
Computational problems of electrical engineering, 9-16, 2016
42016
Комп'ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів
ВА Іванюк, ВВ Понеділок, ВА Грищук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки, 59-67, 2014
32014
Аналітичне подання рядів Вольтерри на основі експериментальних даних
ВА Іванюк, ВВ Понеділок
Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки, 43-50, 2014
22014
The identification of nonlinear dynamical systems as integrated Volterra series based on deterministic signals
V Ivanyuk, V Ponedilok
Proceedings of International Conference on Application of Information and …, 2015
12015
Способы формирования передаточных функций приемника теплового потока
ВА Иванюк, НЛ Костьян, АИ Махович
Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки, 61-69, 2013
12013
Ланцюгово-дробова апроксимація ірраціональних та трансцендентних передатних функцій об’єктів з розподіленими параметрами
ВА Іванюк
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2008
12008
Апроксимація трансцендентних передатних функцій гіперболічного типу ланцюговими дробами
ВА Федорчук, ВА Іванюк
Вестник Херсонского национального технического университета, 28, 0
1
Інтегральні динамічні моделі в задачах ідентифікації і діагностики
В Дмитро, В Іванюк, О Фомін
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні наук, 42-53, 2020
2020
Using Non-linear Integral Models in Automatic Control and Measurement Systems for Sensors’ Input Signals’ Recovery
A Verlan, VA Fedorchuk, V Ivaniuk, J Sterten
Springer, 2020
2020
СИНТЕЗ МАКРОМОДЕЛЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ МОДЕЛЯМИ ЇХ СТРУКТУРНИХ ЛАНОК
ВА Федорчук, ВА Іванюк, ВВ Понеділок
Секція ПРИРОДНИЧИХ НАУК, 67, 2019
2019
Інтегральні моделі нестаціонарних задач теплопровідності на основі методу теплових потенціалів
АФ Верлань, ВА Федорчук, ВА Іванюк
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2019
2019
Regularization methods for differentiating noise signals
V Ivanyuk, V Ponedilok, J Sterten
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
2018
Дослідження еквівалентних форм представлення динамічних моделей вимірювальних перетворювачів методом обчислювальних експериментів
ОО Ситник, ВА Іванюк, Ю Стертен
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 27-34, 2018
2018
Інтегральний метод розв’язування диференціальних рівнянь при моделюванні об’єктів із розподіленими параметрами
ВА Іванюк, НЛ Костьян
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 78-85, 2018
2018
Method of Inverse Operator for the Recover Input Signal
VA Ivanyuk
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 63-70, 2018
2018
Application of the Correlation Method for the Identification of Linear Dynamic Systems Models
V Ivanyuk, V Fedorchuk
Proceedings of International Conference on Application of Information and …, 2017
2017
Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями
ВА Іванюк, ОА Дячук, ВВ Понеділок
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 62-67, 2017
2017
СПОСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ СИГНАЛІВ НА ВХОДІ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗАДАНИХ МОДЕЛЯМИ У ВИГЛЯДІ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ МЕТОДОМ ОБЕРНЕНИХ ОПЕРАТОРІВ
ВА Іванюк, ВВ Понеділок, ТМ Іванюк
Секція ПРИРОДНИЧИХ НАУК, 38, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20