Алексей Викторович Васильев
Алексей Викторович Васильев
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оценка эффективности инноваций
ПН Завлин, АВ Васильев
8831998
Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. Монографія.
ОВ Васильєв
Харків: ХНАМГ, 2007
932007
Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств
ОВ Васильєв, ВІ Мейта
Економічний аналіз, 138-145, 2013
592013
Рынок ценных бумаг, акционерные общества. Антикризисное управление
АВ Васильев, ЮС Потемкин
Харьков: Фолио, 2001
242001
Оценка эффективности инноваций Текст.
ПН Завлин, АВ Васильев
181998
Концептуалізація поняття державна політика: сучасне розуміння
ОС Васильєв
Державне будівництво, 2014
152014
Краудфандинг–сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу
ОВ Васильєв, СС Матющенко, АВ Васильев
ТОВ «ДКС Центр», 2016
142016
Собрание кредиторов, его организация, условия проведения и компетенция
АБ Васильев
Комментарии к Закону «О несостоятельности (банкротстве)»., 126, 1998
131998
Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору
ОА Васильєв
Віче, 14-16, 2009
122009
Системи пошуку наукової інформації (Огляд)
О Васильєв, В Чьочь
Бібліотечна планета, 11-16, 2009
112009
Методи прогнозування фінансової стійкості підприємства в умовах кризи
ОВ Васильєв, ВВ Гой, АВ Васильев
102016
Проблеми розвитку високотехнологічних галузей економіки України в умовах глобальної конкуренції
О Васильєв
Дослідження міжнародної економіки, 2011
102011
Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи
ОВ Васильєв, АІ Німкович
Економіка розвитку, 16-22, 2016
82016
Фінансовий ринок
ВВ Васильєва, ОР Васильченко
навч. посіб./ВВ Васильєва, ОР Васильченко.–К.: Центр учбової літератури …, 2008
82008
Прогнозування рівня безробіття в Україні
О Васильєв
Економіка України, 41-46, 2012
72012
Автоматизований моніторинг екологічного стану поверхневих вод з використанням фітопланктону в якості біоіндикатора
СВ Беспалова
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону, 11, 2011
62011
Актуальні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів
ВА Журавель
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
62009
Профілактика ускладнень лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит
ОО Васильєв
Шпит. хірургія, 22-24, 2001
62001
Інтелектуальна власність: визначення, структура та роль у сучасних економічних умовах
ОВ Васильєв, АВ Васильев
52016
Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав
ОА Васильєв
Зовнішні справи, 44-47, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20