Алексей Викторович Васильев
Алексей Викторович Васильев
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оценка эффективности инноваций
ПН Завлин, АВ Васильев
8981998
Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. Монографія.
ОВ Васильєв
Харків: ХНАМГ, 2007
982007
Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств
ОВ Васильєв, ВІ Мейта
Економічний аналіз, 138-145, 2013
622013
Рынок ценных бумаг, акционерные общества. Антикризисное управление
АВ Васильев, ЮС Потемкин
Харьков: Фолио, 2001
262001
Краудфандинг–сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу
ОВ Васильєв, СС Матющенко, АВ Васильев
ТОВ «ДКС Центр», 2016
182016
Концептуалізація поняття державна політика: сучасне розуміння
ОС Васильєв
Державне будівництво, 2014
182014
Оценка эффективности инноваций Текст.
ПН Завлин, АВ Васильев
181998
Методи прогнозування фінансової стійкості підприємства в умовах кризи
ОВ Васильєв, ВВ Гой, АВ Васильев
142016
Собрание кредиторов, его организация, условия проведения и компетенция
АБ Васильев
Комментарии к Закону «О несостоятельности (банкротстве)»., 126, 1998
131998
Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору
ОА Васильєв
Віче, 14-16, 2009
122009
Системи пошуку наукової інформації (Огляд)
О Васильєв, В Чьочь
Бібліотечна планета, 11-16, 2009
112009
Проблеми розвитку високотехнологічних галузей економіки України в умовах глобальної конкуренції
О Васильєв
Дослідження міжнародної економіки, 2011
102011
Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи
ОВ Васильєв, АІ Німкович
Економіка розвитку, 16-22, 2016
92016
Прогнозування рівня безробіття в Україні
О Васильєв
Економіка України, 41-46, 2012
82012
Фінансовий ринок
ВВ Васильєва, ОР Васильченко
навч. посіб./ВВ Васильєва, ОР Васильченко.–К.: Центр учбової літератури …, 2008
82008
Актуальні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів
ВА Журавель
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
72009
Автоматизований моніторинг екологічного стану поверхневих вод з використанням фітопланктону в якості біоіндикатора
СВ Беспалова
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону, 11, 2011
62011
Профілактика ускладнень лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит
ОО Васильєв
Шпит. хірургія, 22-24, 2001
62001
Інтелектуальна власність: визначення, структура та роль у сучасних економічних умовах
ОВ Васильєв, АВ Васильев
52016
Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав
ОА Васильєв
Зовнішні справи, 44-47, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20