Инна Котова
Title
Cited by
Cited by
Year
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник
МД Балджи, ВА Карпов, АІ Ковальов, ОО Костусєв, ІМ Котова, ...
Одеса: ОНЕУ, 2013
352013
Использование метода электропунктурной диагностики в комплексной оценке текущего функционального состояния спортсменов
А Чоговадзе, В Лакин, А Перхуров, И Котова
Человек в мире спорта: Тез. докл. межд. Конгр.–М.: Физкультура, образование …, 1998
91998
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографії [Електронний ресурс]
АІ Ковальов
Одеса: Атлант, 2014
62014
Психологические аспекты экономического поведения человека
ИН Котова
Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов 309 (8), 2006
42006
Деякі проблеми забезпечення інноваційного розвитку ВНЗ
ІМ Котова
Науковий вісник. Збірник наукових праць: Проблеми економіки та управління …, 2013
32013
Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування: монографія
МД Балджи
МД Балджи, ІМ Котова, КІ Тарасова (за редакцією проф. Балджи МД).–Київ: ФОП …, 2019
22019
Організаційно-економічне забезпечення створення регіональної інфраструктури підтримки інноваційних проектів та технологій: монографія/ІМ Котова, АІ Ковальов, ВА Карпов [та ін …
ІМ Котова
Одеса: Атлант 198, 2012
22012
Інноваційно-інвестиційні напрямки та роль промислового комплексу у розвитку національної економіки
ТВ Павлова, ІМ Котова
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2017
12017
Економічна безпека. Словник термінів для студентів-іноземців I-IV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей.
КІТ МД Балджи, ІМ Котова
2018
Економічна безпека. Словник термінів для студентів-іноземців I-IV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей
МД Балджи, ІМ Котова, КІ Тарасова
Звіт, 1-14, 2018
2018
Чинники стримування розвитку малого бізнесу в регіоні
ВВ Міца
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Комерціалізація результатів наукових досліджень: реалії та перспективи
ІМ Котова
Економічний вісник університету. Збірник праць учених та аспірантів ДВНЗ …, 2013
2013
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
МД Балджи, ИН Котова
Научный вестник Московского государственного горного университета, 25-30, 2013
2013
Реформування житлово-комунального господарства: проблеми і перспективи
ІМ Котова, ТС Корольова
Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень, 216-222, 2006
2006
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЇХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ТВ Павлова, ІМ Котова
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 0
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (SOURCES OF POLLUTION OF WATER RESOURCES AS ONE OF THE MAIN PROBLEMS OF …
МД Балджи, ИН Котова
Экономика и управление 100, 37-42, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16