Follow
Инна Котова
Title
Cited by
Cited by
Year
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник
МД Балджи, ВА Карпов, АІ Ковальов, ОО Костусєв, ІМ Котова, ...
Одеса: ОНЕУ, 2013
382013
Использование метода электропунктурной диагностики в комплексной оценке текущего функционального состояния спортсменов
А Чоговадзе, В Лакин, А Перхуров, И Котова
Человек в мире спорта: Тез. докл. межд. Конгр.–М.: Физкультура, образование …, 1998
81998
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності: монографія
АІ Ковальов
Одеса: Атлант, 2014
72014
Психологические аспекты экономического поведения человека
ИН Котова
Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов 309 …, 2006
52006
Деякі проблеми забезпечення інноваційного розвитку ВНЗ
ІМ Котова, ТВ Павлова
Науковий вісник. Збірник наукових праць. 19 (198), 161-171, 2013
32013
Організаційно-економічне забезпечення створення регіональної інфраструктури підтримки інноваційних проектів та технологій: монографія/ІМ Котова, АІ Ковальов, ВА Карпов [та ін …
ІМ Котова
Одеса: Атлант 198, 2012
32012
Економічна безпека: забезпечення, управління, прогнозування: монографія, за заг. ред. д-ра екон. наук, проф
МД Балджи
Балджи МД Київ: Одес. нац. екон. ун-т, 2019
22019
Інструментарій місцевого економічного розвитку: теорія, методологія, практика: монографія.
ВА Карпов, ІМ Котова, та. ін.
2021
Інклюзивна економіка: теорія і практика: монографія. За заг.ред. М.Д.Балджи
МД Балджи, ВА Карпов, ІМ Котова, та. ін.
2021
Економічна безпека. Словник термінів для студентів-іноземців I-IV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей.
КІТ МД Балджи, ІМ Котова
2018
Економічна безпека. Словник термінів для студентів-іноземців I-IV курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей
МД Балджи, ІМ Котова, КІ Тарасова
Звіт, 1-14, 2018
2018
Чинники стримування розвитку малого бізнесу в регіоні
ВВ Міца
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Комерціалізація результатів наукових досліджень: реалії та перспективи
ІМ Котова
Економічний вісник університету. Збірник праць учених та аспірантів ДВНЗ …, 2013
2013
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
МД Балджи, ИН Котова
Научный вестник Московского государственного горного университета, 25-30, 2013
2013
Інноваційний розвиток вищої освіти при інтеграції до європейського освітнього середовища ТВ Павлова, ІМ Котова, ИН Котова
ІМ Котова, ТВ Павлова
Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського …, 2012
2012
Реформування житлово-комунального господарства: проблеми і перспективи
ІМ Котова, ТС Корольова
Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень, 216-222, 2006
2006
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ НАПРЯМКИ ТА РОЛЬ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ТВ Павлова, ІМ Котова
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 0
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (SOURCES OF POLLUTION OF WATER RESOURCES AS ONE OF THE MAIN PROBLEMS OF …
МД Балджи, ИН Котова
Экономика и управление 100, 37-42, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18