Анна Сытник
Анна Сытник
Киевский национальный торгово-экономический университет, факультет экономики, менеджмента и психологии, кафедра экономики и финансов предприятия
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Управління грошовими потоками: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, ГВ Ситник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
1682005
Управління фінансами підприємств: Підручник
ІО Бланк, ГВ Ситник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
1172006
Фінансова стратегія підприємства
ІА Бланк, ГВ Ситник, ОВ Корольова-Казанська, ІГ Ганечко
Бланк ІА—К.: Ніка-Цент, 2006
352006
Управлiння грошовими потоками: навч. посiб
ЛО Лiгоненко, ГВ Ситник
142005
Класифікація бізнес-процесів підприємства торгівлі в контексті побудови фінансового планування на основі процесного підходу
ГВ Ситник
Сталий розвиток економіки, 311-319, 2012
10*2012
Цільова функція підприємства: еволюція концепцій та сучасні погляди
ГВ Ситник
Проблеми економіки, 243-254, 2013
92013
Класифікація бізнес-процесів підприємства на основі процесного підхода
ГВ Ситник
Схід, 54-60, 2012
8*2012
Фінансовий потенціал як об'єкт фінансового планування: сутність та характеристика елементів
ГВ Ситник
Сталий розвиток економіки, 319-323, 2012
82012
Принципи фінансового планування та його роль у забезпеченні збалансованого фінансового розвитку підприємства
ГВ Ситник
Інноваційна економіка, 76-78, 2011
82011
Управлiння фiнансами пiдприємства: Пiдручник.
IО Бланк, ГВ Ситник
72006
Фінансова стратегія підприємства
БІ Олександрович, СГВ ін.
Київський національний торговельно-економічний університетиївський …, 2009
6*2009
Фінанси торгівлі: монографія
ГВ Ситник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014
52014
Фінансове планування у ціннісно орієнтованому управлінні
Г Ситник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 56-72, 2012
52012
Генезис та сучасна парадигма фінансового планування
ГВ Ситник
Актуальні проблеми економіки, 33-48, 2012
52012
Управління фінансами підприємств і об'єднань: навч. посіб
ІО Бланк, ГВ Ситник
Київський національний торговельно-економічний ун-т. _ К.: КНТЕУ, 2006
52006
Оцінка небезпек щодо реалізації національних інтересів у процесі державного управління
Г Ситник
Вісник НАДУ, 495-503, 2005
52005
Поточне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі
ГВ Ситник
Економічний простір, 218-233, 2014
42014
Стратегічне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі
ГВ Ситник
Бізнес Інформ, 359-369, 2013
42013
Концепція фінансового планування на підприємстві на основі процесно-орієнтованого підходу
ГВ Ситник
Бізнес Інформ, 262-270, 2013
32013
Структурно-логічна послідовність фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу
ГВ Ситник
Фінанси України, 112-124, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20