Лариса Купінець
Лариса Купінець
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджент НАН
No verified email
TitleCited byYear
Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы
ЛЕ Купинец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины 712, 8, 2010
432010
Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива)
СК Харичков, НН Андреева, ЛЕ Купинец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007
372007
Проблемы производства экологически чистой продукции в АПК: международный и национальный аспекты
ЛЕ Купинец, СК Харичков
Купинец ЛЄ, Харічков СК–Одеса, 2007
262007
Правовий базис виробництва екологічно чистої продукції в АПК
ЛЄ Купінець
Економіка АПК, 50-58, 2004
142004
Екологічні імперативи сталого розвитку агропромислового комплексу
ЛЄ Купінець
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
132005
Інструменти екологічної безпеки у міжнародній торгівлі
Л Купінець
Економіка України, 71, 2006
92006
Економічний вектор стратегії сталого росту України
ХСК Купінець Л.Є., Буркинський Б.В.
Зб. наук. праць: Екологія і природокористування, С. 163-173, 2012
8*2012
Аграрні відносини в регіональних економічних системах (Монографія).
КСЯ Купінець Л.Є.
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010
8*2010
Організаційно-економічні аспекти технічного регулювання в аграрному секторі України
ХСК Купінець Л.Є.
Регіональна економіка, С.109-122., 2007
82007
Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі
НВ Бєляєва
Інноваційна економіка, 151-155, 2013
62013
Екологічна складова в системі національної продовольчої безпеки України.
ХСК Купінець Л.Є.
Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої …, 2001
6*2001
Генезис екологічної безпеки в контексті трансформації зе-мельних відносин
ЖОВ Купінець Л.Є.
Економічні інновації: зб. наук. праць, С.221-232., 2013
52013
Продовольствие и здоровье нации: риск-анализ, экономическая оценка, управленческие решения
ХСК Купінець Л.Є.
Економіст, С.31-37., 2011
5*2011
Информационное обеспечение экологического управления продовольственным комплексом
ЛЕ Купинец
Економічні інновації, 2011
52011
Продовольствие и здоровье нации: риск-анализ, экономическая оценка, управленческие решения
Л Купинец, С ХАРИЧКОВ
Экономист., 31, 2011
52011
Органічне виробництво як складова механізму екологізації економіки та забезпечення продовольчої безпеки України
АНМ Купінець Л.Є.
Органічне виробництво і продовольча безпека, С. 51-55., 2014
4*2014
Конфліктність в розвитку аграрних економічних відносин
ЛЄ Купінець
Економічні інновації, 2010
42010
Економічна оцінка сталого розвитку аграрних відносин
КСЯ Купінець Л.Є.
Экономические инновации. Сб. науч. трудов., С.171-181., 2009
4*2009
Экологический фактор в нормативноправовом регулировании международной торговли
ХСК Купинец Л.Е.
Экономика Украины, С.71-78., 2005
42005
ПРІОРИТЕТИ СЕКТОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУВ КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ЛЄ Купінець
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И Вернадского …, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20