Підписатись
Лариса Купінець
Лариса Купінець
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджент НАН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы
ЛЕ Купинец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины 712, 8, 2010
572010
Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива)
СК Харичков, НН Андреева, ЛЕ Купинец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007
472007
Проблемы производства экологически чистой продукции в АПК: международный и национальный аспекты
ЛЕ Купинец, СК Харичков
ЛЕ Купинец//Нац. Акад. Наук, Ин-т проблем рынка и экон. экоисслед.-Москва …, 2007
382007
Екологічні імперативи сталого розвитку агропромислового комплексу
ЛЄ Купінець
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 371-376, 2005
172005
Економічний вектор стратегії сталого росту України
ХСК Купінець Л.Є., Буркинський Б.В.
Зб. наук. праць: Екологія і природокористування, С. 163-173, 2012
16*2012
Інструменти екологічної безпеки у міжнародній торгівлі
Л Купінець, С Харічков
Економіка України, 71, 2006
152006
Правовий базис виробництва екологічно чистої продукції в АПК
ЛЄ Купінець
Економіка АПК, 50-58, 2004
142004
Генезис екологічної безпеки в контексті трансформації зе-мельних відносин
ЖОВ Купінець Л.Є.
Економічні інновації: зб. наук. праць, С.221-232., 2013
112013
Аграрні відносини в регіональних економічних системах (Монографія).
КСЯ Купінець Л.Є.
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010
10*2010
Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі
НВ Бєляєва
Інноваційна економіка, 151-155, 2013
92013
Информационное обеспечение экологического управления продовольственным комплексом
ЛЕ Купинец
Економічні інновації, 2011
92011
Екологічна безпека аграрного землекористування: теорія і механізми забезпечення. Монографія
ЛЄ Купінець, ОВ Жавнерчик
ІПРЕЕД НАНУ, 2016
72016
Екологічна складова в системі національної продовольчої безпеки України.
ХСК Купінець Л.Є.
Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої …, 2001
7*2001
Економічна оцінка сталого розвитку аграрних відносин
КСЯ Купінець Л.Є.
Экономические инновации. Сб. науч. трудов., С.171-181., 2009
6*2009
Організаційно-економічні аспекти технічного регулювання в аграрному секторі України
ХСК Купінець Л.Є.
Регіональна економіка, С.109-122., 2007
62007
Экологический фактор в нормативноправовом регулировании международной торговли
ХСК Купинец Л.Е.
Экономика Украины, С.71-78., 2005
62005
Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування
ЛЄ Купінець, ОВ Жавнерчик
Економіка АПК, 61-73, 2017
52017
Органічне виробництво як складова механізму екологізації економіки та забезпечення продовольчої безпеки України
АНМ Купінець Л.Є.
Органічне виробництво і продовольча безпека, С. 51-55., 2014
5*2014
Потенціал екологізації агропродовольчого сектору економіки України
ЛЄ Купінець
Економічні інновації, 2014
52014
Пріоритети секторального розвиткув контексті формування національної політики екологізації економіки
ЛЄ Купінець
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20