Подписаться
Віктор Вікторович Дарієнко (Viktor V. Dariienko)
Віктор Вікторович Дарієнко (Viktor V. Dariienko)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експериментально-теоретичні дослідження нерозрізних сталезалізобетонних балок з гнучкими анкерами
ОВ Семко
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць …, 2008
82008
Розвинена модель розрахунку сталевих розкріплених елементів на стійкість при сумісній дії поперечного згину та кручення
СА Гудзь, ГМ Гасій, ВВ Дарієнко, СА Гудзь, ГМ Гасий, ВВ Дариенко
52020
Deformability of Short Steel Reinforced Concrete Structures on Light Concrete
VS O. Semko, V. Dariienko
International Journal of Engineering & Technology: Publisher of …, 2018
5*2018
Практичний досвід використання збірного і монолітного неавтоклавного пінобетону при зведенні енергоефективних будівель ТОВ БУДСПЕКТР
ВА Пашинський, ВА Настоящий, ВВ Дарієнко, ЄО Томаченко
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 132-136, 2016
52016
Особливості розрахунку нерозрізних сталезалізобетонних балок із болтовими анкерами
ОВ Семко, СА Гудзь, ВВ Дарієнко
Вісник Національного університету «Львівська політехніка 664, 208-215, 2010
52010
Експериментальні дослідження однопролітних сталезалізобетонних балок із гнучкими анкерами системи “NELSON”
ОВ Семко, СА Гудзь, ВВ Дарієнко
Зб. наук. пр. Серія: Галузеве машино-будування, будівництво. Вип 20, 89-94, 2007
52007
Plastic bearing capacity of the steel element cross-section by internal forces combination and restraint
S Hudz, G Gasii, A Нasenko, V Dariienko
ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering 2 (53), 73-78, 2019
42019
Світовий досвід впровадження сталезалізобетонних конструкцій в будівництво
ВА Настоящий, ВВ Дарієнко, ІО Скриннік, ВВ Яцун
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету …, 2012
42012
Поєднання сталевої та бетонної частин сталезалізобетонних конструкцій за допомогою анкерів системи Nelson
ОВ Семко, АВ Гасенко, ОІ Богуш, ВВ Дарієнко
Коммунальное хозяйство городов, 77-82, 2011
42011
Методи врахування перерозподілу зусиль у нерозрізних сталезалізобетонних балках
ОВ Семко, СА Ґудзь, ВВ Дарієнко
Державний дорожній науково-дослідний інститут імені МП Шульгіна, 2008
42008
Оптимізація розмірів сталезалізобетонних балок при їх розрахунку згідно з вимогами ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1: 2010
АВ Гасенко, СА Гудзь, ВВ Дарієнко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
32014
Раціональне використання несучої здатності сталевих профільованих листів незнімної опалубки сталезалізобетонних перекриттів
ОВ Семко, АВ Гасенко, ОГ Фенко, ВВ Дарієнко
ЦНТУ, 2022
22022
Вагові характеристики та галузі раціонального використання сталевих центрально стиснутих колон
ВА Пашинський, МВ Пашинський, ІО Скриннік, ВВ Дарієнко
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 146-154, 2019
22019
Results of Numerical Modeling the Stress-Strain State of Damaged Reinforced Concrete Columns in the Middle Row of the Industrial Building
OP V. Dariienko, D. Artemenko, O. Lizunkov
Materials Science Forum, 342-347, 2019
22019
Про можливість зменшення перерізу сталевих балок перекриття шляхом урахування сумісної їх роботи з монолітною залізобетонною плитою
ОВ Семко, АВ Гасенко, ВВ Дарієнко
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету …, 2014
22014
Визначення впливу основних параметрів при експерементальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані
ІО Скриннік, ВВ Яцун, ВВ Дарієнко, ДВ Богатирьов, CО Карпушин, ...
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 188-194, 2012
22012
Чисельне дослідження положення нульової лінії по довжині нерозрізних сталезалізобетонних балок з різним кроком встановлення гнучких анкерів
АМ Пащенко, АВ Гасенко, ВВ Дарієнко
Комунальне господарство міст, 68-73, 2012
22012
Визначення несучої здатності сталезалізобетонних нерозрізних балок з гнучкими анкерами
ОВ Семко, АВ Гасенко, ВВ Дарієнко
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Инновационные …, 2009
22009
Теоретичне моделювання напружено-деформованого стану гнучких анкерів
ОВ Семко, АВ Гасенко, ВВ Дарієнко
Зб. наук. пр.: Вісник ОДАБА. Серія: Будівельні конструкції, будівлі та …, 2009
22009
Вплив форми кованого однорогого гака на його ефективність
ГД Портнов, АА Тихий, ВВ Дарієнко, ВВ Пукалов
ЦНТУ, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20