Кафедра М та ППП
Кафедра М та ППП
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономический дискурс как объект лингвистического исследования
ТА Евтушина, НА Ковальская
Вестник Челябинского государственного университета, 2014
672014
Релевантність економічного дискурсу
НА Ковальська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
122013
Статистика: учебное пособие для иностранных студентов
АЗ Подгорный, ОГ Мылашко, СМ Киршо, НМ Шилофост
Одесса: Атлант 194, 1, 2012
122012
Паремії як засіб відображення когнітивних процесів
Н Ковальська
Вісник Львівського університету. Серія філологічна.–2004.–Вип 34, 412-418, 2004
112004
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю
НА Ковальська, НА Ковальская
WSBiP, 2017
102017
Етнокультурні особливості образу світу українців
ЛК Спиридонова
ЛК Спиридонова, 2009
102009
Современная русская финансово-кредитная терминология как система (лингвистический анализ)
СМ Киршо
АКД, Одесса, 1989
91989
Учебные коммуникативные задачи различной интеллектуальной сложности как основа обучения устному монологическому высказыванию
ВВ Доброжанская
ВВ Доброжанская: Дис... канд. пед. наук.− М, 20-21, 1992
71992
Релевантність експресивності в науково-популярних текстах економічного дискурсу
НА Ковальська
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 376-385, 2015
52015
Етнічна толерантність та культура міжнаціонального спілкування у педагогічному процесі
ГВ Ковальчук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
52011
Окличні речення як вищий прояв емоційної експресії в українському економічному дискурсі
НА Ковальська
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
42015
Комунікативні девіації в контексті теорії мовної комунікації
ГД Джунусалієва, НА Ковальська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
42011
Особенности социального мышления представителей различных слоев населения Украины
ЛП Пономаренко, ЛК Спиридонова
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 376-385, 2011
42011
Забезпечення якості компетентісно орієнтованої мовної підготовки майбутніх юристів
С Кіршо
Вища школа, 94-100, 2011
42011
Професійна мова економістів: Навчальний посібник
СМ Кіршо, НА Ковальська, НЯ Купрата, ЗІ Висоцька, ВП Ногай
Одеса: ОНЕУ, 2016
32016
Собеседник. Коммуникативный курс русского языка для иностранцев: учебное пособие
ВИ Долинская, ОВ Гейна
Одесса: ОНЭУ, 2014
32014
Займенники як засіб експлікації авторської індивідуальності (на матеріалі економічних праць Івана Франка)
ЗІ Висоцька
Лінгвістичні дослідження, 43-47, 2012
32012
Русский язык для экономистов (на базе текстов по политэкономии): Учебное пособие
ОВ Гейна
Одесса: ОГЭУ, 2010
32010
Научная студенческая конференция как форма реализации личностно-ориентированного метода учебной деятельности
СМ Киршо
ОНЭ У «Одесский национальный экономический университет»[Электронный ресурс …, 0
3
Розвиток усного мовлення на уроках української мови як іноземної
НЯ Купрата
Мова, 75-79, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20