Кафедра М та ППП
Кафедра М та ППП
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Экономический дискурс как объект лингвистического исследования
ТА Евтушина, НА Ковальская
Вестник Челябинского государственного университета, 2014
322014
Статистика: учебное пособие для иностранных студентов
АЗ Подгорный, ОГ Мылашко, СМ Киршо, НМ Шилофост, АЗ Підгорний, ...
Атлант, 2012
192012
Паремії як засіб відображення когнітивних процесів
НА Ковальська, НА Ковальская
ЛНУ ім. ІЯ Франка, 2004
82004
Етнокультурні особливості образу світу українців
ЛК Спиридонова
ЛК Спиридонова, 2009
72009
Собеседник. Коммуникативный курс русского языка для иностранцев
ВИ Долинская, ОВ Гейна, ВІ Долинська
Одеський національний економічний університет, 2014
52014
Релевантність економічного дискурсу
НА Ковальська, НА Ковальская
Національний університет «Острозька академія», 2013
52013
Русский язык для экономистов: рабочая тетрадь для иностранных учащихся. Часть 1.
ОВ Гейна
Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2015
42015
Особенности социального мышления представителей различных слоев населения Украины
ЛП Пономаренко, ЛК Спиридонова
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 376-385, 2011
42011
Забезпечення якості компетентнісно-орієнтованої мовної підготовки майбутніх економістів
СМ Кіршо, СМ Киршо
42011
Русский язык для экономистов (на базе текстов по политэкономии): Учебное пособие
ОВ Гейна
Одесса: ОГЭУ, 2010
42010
Научная студенческая конференция как форма реализации личностно—ориентированного метода учебной деятельности
СМ Киршо, НМ Шилофост, СМ Кіршо
СПД-ФО Бровкін ОВ, 2014
32014
Етнічна толерантність та культура міжнаціонального спілкування у педагогічному процесі
ГВ Ковальчук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
32011
Релевантність експресивності в науково-популярних текстах економічного дискурсу
НА Ковальська
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 376-385, 2015
22015
Инновационные технологии при обучении профессиональному общению иностранных студентов
ВВ Доброжанская, СМ Киршо
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
Зміни релігійного світобачення в українських пареміях (лексема Бог та її семантичні синоніми)
НА Ковальська, НА Ковальская
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2007
22007
Суб’єктно-об’єктні детермінанти в семантико-синтаксичній структурі простого речення в сучасній російській мові
ОВ Гейна
спец. 10.02. 02 Російська мова, 2005
22005
Актуалізація самостійної навчальної діяльності з оволодіння іноземною мовою
ОВ Гейна
12018
Роль і місце самостійної роботи студентів у формуванні професійних компетенцій
НА Ковальська, НА Ковальская
Одеський національний економічний університет, 2016
12016
Дидактический аппарат рабочей тетради по языку специальности
ОВ Гейна, НМ Шилофост
КНЕУ, 2015
12015
Асоціативний експеримент як засіб дослідження образу світу
ЛК Спиридонова
Наука і освіта, 152-158, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20