Андрій Нікітішин / Andriy Nikitishin
Андрій Нікітішин / Andriy Nikitishin
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне фiнансове регулювання економiчних перетворень: монографiя єва та iн.; за заг. ред. АА Мазаракi.
IЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Кан
89*2015
Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи
АО Нікітішин
Фінанси України, 38-45, 2010
512010
Використання іноземного досвіду при оподаткуванні доходів фізичних осіб
АО Нікітішин
Формування ринкових відносин в Україні, 80-83, 2007
232007
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АО Нікітішин
Ефективна економіка, 2016
17*2016
Податкова політика в умовах світової фінансової кризи: вітчизняна та зарубіжна практика
АО Нікітішин
Вісник податкової служби України, 578, 2010
17*2010
Pavelko
IY Chuhunov
AV and Kanieva, TV, 2015
162015
Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці URL: http://www. rusnauka. com/32_PRNT_2013
АО Нікітішин, І Хозінська, В Пасічник
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/32_PRNT_2013/Economics/3_149335 …, 2016
15*2016
Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства
ВТ Сусіденко, АО Нікітішин
Актуальні проблеми економіки, 234-242, 2012
15*2012
Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія
АО Нікітішин
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2019
14*2019
Податкове регулювання як інструмент державної екологічної політики
А Нікітішин
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 126–137-126–137, 2017
14*2017
Адміністрування податку з доходів фізичних осіб
КВБ Нікітішин А.О.
Фінанси України, С. 34-­39, 2005
12*2005
Нова система оподаткування доходів фізичних осіб
АО Нікітішин
Фінанси України, 65-71, 2004
122004
Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів
АО Нікітішин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 156-160, 2016
102016
Budget policy of social development (2018)
I Chugunov, T Kaneva, M Pasichnyi
Scientific Route. Tallinn, Estonia [in English], 0
10*
Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин
АО Нікітішин
Актуальні проблеми економіки, 26-32, 2011
9*2011
Податкові надходження до місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації
АО Нікітішин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
7*2018
Оподаткування доходів громадян як складова фінансово-економічних відносин
ІЯ Чугунов, АО Нікітішин
Наукові праці НДФІ, 3-11, 2008
72008
Сучасний механізм податкового регулювання соціального розвитку суспільства
АО Нікітішин
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
62017
Derzhavne finansove rehuliu vannia ekonomichnykh peretvoren'
I Chuhunov
KNTEU, Kyiv, Uk raine, 2015
52015
Fiscal and Monetary Policy of Economic Development
I Chugunov, M Pasichnyi, V Koroviy, T Kaneva, A Nikitishin
European Journal of Sustainable Development 10 (1), 42-42, 2021
42021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20