Олександр Соболенко
Олександр Соболенко
Національна металургійна академія України
Verified email at metal.nmetau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
ГГ Швачич, ВВ Толстой, ЛМ Петречук, ЮС Іващенко, ОА Гуляєва
122017
Система автоматизованого контролю температурних режимів термічної обрабки сталевого виробу
ВП Іващенко, ГГ Швачич, ОВ Соболенко, МО Ткач
Металлургическая и горнорудная промышленность, 142-146, 2015
12015
Основні концепції і підходи до оцінювання ефективності багатопроцесорних систем
ГГ Швачич, ОВ Соболенко, ЕЕ Федоров, МО Ткач, ТП Карпова
2016
Розподілене моделювання візуалізації векторів розв’язків прикладних задач на основі схем підвищеного порядку точності
ГГ Швачич, ОВ Соболенко, МО Ткач
Актуальні проблеми економіки, 502-511, 2016
2016
Принципы построения параллельных численных методов и особенности применения искусственных нейронных сетей для решения прикладных задач
ГГ Швачич, ОГ Холод, ЄЄ Федоров, ЮЛ Дікова, ОВ Соболенко
Дніпро: Герда, 2016
2016
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформатика та прикладне програмне забеспечення"
ОВ Соболенко, ЛМ Петречук, ЮС Іващенко
НМетАУ, 2016. - с. 53, 2016
2016
Деякі аспекти налаштування системного програмного забезпечення багатопроцесорних систем
ГГ Швачич, ОВ Соболенко, МО Ткач
Економічна кібернетика: проблеми управління соціально-економічними системами …, 2016
2016
Моделювання швидкісних режимів обробки металу на основі використання високопродуктивних багатопроцесорних обчислювальних систем
ГГ Швачич, ОВ Соболенко
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2015
2015
Моделирование скоростных режимов обработки метала на основе использования высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем.
ГГ Швачич, АВ Соболенко
Радиоэлектроника, інформатика, управление, с.55-61., 2015
2015
Моделювання прикладних задач металургії та візуалізація розв'зків на основі використання багатопроцесорних обчислювальних систем
ГГ Швачич, ОВ Соболенко, ОГ Холод, МО Ткач, ПО Щербіна
Інтеграція економічних та технічних процесів:сучасний стан і перспективи …, 2015
2015
Методичні вказівки з дисципліни "Інформаційні технології", розділ "Основи розробки систем управління базами даних в інтегрованому середовищі Delphi"
ОВ Соболенко, ЛМ Петречук
Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014, 2014
2014
Some aspects of information System of intelligent Decision Support
ГГ Швачич, АВ Соболенко, МА Ткач
Internation Conference "Global Science and Innovation", materials of the 3 …, 2014
2014
Дослідження режимів термічної обробки металовиробу
ГГ Швачич, ОВ Соболенко
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в Україні», 2 …, 2013
2013
Автоматизація контролю параметрів технологічних процесів на основі використання багатопроцесорних обчислювальних комплексів
ВП Іващенко, ГГ Швачич, АВ Соболенко
Науково-технічний сбірник «Гірнича електромеханіка та автоматика»., с.68 - 78, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14