Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»
науково-теоретичний журнал географічного спрямування
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Аналіз тектонічної зумовленості геоморфологічних умов берегової зони Херсонської області
ОВ Давидов, ІМ Котовський, МО Зінченко, СВ Сімченко
52017
Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону
СВ Сімченко
42015
Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект
ВВ Яворська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2015
42015
Балтійсько-Середземноморська геополітична доктрина та занепад євразійства
СП Сонько
Херсон. держ. ун-т.;«Видавничий дім «Гельветика».–Херсон, 2016, 2016
32016
Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні
Ю Бульба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2015
32015
Використання електронного довідника 2ГІС та ГІС-платформи ArcGIS для дослідження інфраструктури міста
ОС Чуєв, СВ Костріков
22017
Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
22017
пАМʼЯТКи АРХЕОЛОГІЧНОї СпАДЩиНи ЛьВІВСьКОї ОБЛАСТІ ЯК ЧиННиК РОЗВиТКУ ТУРиЗМУ В РЕГІОНІ
МВ Мирош
22016
Просторово-часові особливості формування системи розселення Харківської області (на основі кластерного аналізу)
КЮ Сегіда, КО Кравченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
22016
Просторово-часовий розподіл міських поселень Херсонської області за правилом ранг-розмір
НВ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2016
22016
Сучасні перспективи географічних наук в закладах освіти України
ЮД Шуйський
22016
Territorial planning for Ukrainian rural regions: methodological approaches, problems and prospects
DS Malchykova
22016
Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems
D Malchykova, A Ponomareva, R Molikevych
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2015
22015
Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України
ГП Підгрушний, КВ Мезенцев, НІ Мезенцева
22015
Аналіз морфогенетичних особливостей коси-острова Джарилгач
ОВ Давидов, ІМ Котовський, ОВ Ціомашко, АМ Герасимчук
12018
Сучасні наукові підходи до вивчення сепаратизму
ІМ Філоненко, ВМ Ріпа
12018
Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини
ЮО Кисельов, СП Сонько
12018
Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток туризму регіону українського причорномор’я
ВВ Яворська, КВ Коломієць, ВА Сич
12017
В’їзні туристичні потоки та іноземна туристична привабливість (атрактивність)
ОД Король
12017
Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку
ЖІ Бучко
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20