Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»
науково-теоретичний журнал географічного спрямування
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Аналіз тектонічної зумовленості геоморфологічних умов берегової зони Херсонської області
ІМ Котовський, ОВ Давидов, МО Зінченко, СВ Сімченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2017
72017
Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems
DS Malchykova, AA Ponomareva, RS Molikevych
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
52015
Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект
ВВ Яворська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2015
52015
Теоретико-методичні аспекти екологічного аудиту острівних територій (на прикладі острова Білогрудів)
ІВ Охременко
42017
Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону
СВ Сімченко
42015
Туризм для інвалідів: сучасні підходи до визначення поняття
ЮМ Хрущ, ВМ Іванова, РС Медведський
32017
Territorial planning for Ukrainian rural regions: methodological approaches, problems and prospects
ДС Мальчикова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2016
32016
Балтійсько-Середземноморська геополітична доктрина та занепад євразійства
СП Сонько
Херсон. держ. ун-т.;«Видавничий дім «Гельветика».–Херсон, 2016, 2016
32016
Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні
Ю Бульба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2015
32015
Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України
ГП Підгрушний, КВ Мезенцев, НІ Мезенцева
32015
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЛМ Богадьорова
22018
Використання електронного довідника 2ГІС та ГІС-платформи ArcGIS для дослідження інфраструктури міста
ОС Чуєв, СВ Костріков
22017
Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
22017
пАМʼЯТКи АРХЕОЛОГІЧНОї СпАДЩиНи ЛьВІВСьКОї ОБЛАСТІ ЯК ЧиННиК РОЗВиТКУ ТУРиЗМУ В РЕГІОНІ
МВ Мирош
22016
Просторово-часові особливості формування системи розселення Харківської області (на основі кластерного аналізу)
КЮ Сегіда, КО Кравченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
22016
Просторово-часовий розподіл міських поселень Херсонської області за правилом ранг-розмір
НВ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2016
22016
Сучасні перспективи географічних наук в закладах освіти України
ЮД Шуйський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
22016
Місце пляжного господарства курортного центру в оздоровчій рекреації
СГ Ярьоменко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
22016
Метод проектів як засіб модернізації навчально-виховного процесу з географії
КІ Ковальова, ГЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2015
22015
Види екстремального туризму
ОВ Машкова, ВС Богадьорова
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20