Follow
Ігор Щербак
Ігор Щербак
МНУ імені В.О.Сухомлинського
Verified email at mdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи: монографія
СІ Якименко, ІВ Щербак
К.: Слово 240, 4, 2011
132011
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи: монографія
ІВ Щербак, СІ Якименко
К.: Слово, 2011
8*2011
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи
ІВ Щербак
82010
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання молодших школярів: сучасні підходи до проблеми
ІВ Щербак
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О …, 2010
8*2010
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи
ІВ Щербак
Науковий вісник МДУ імені ВО Сухомлинського 1, 98-105, 2010
8*2010
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів основної школи
ІВ Щербак
Наук. вісн. Чернівец. ун-т : зб. наук. пр. – Чернівці, 190–198, 2006
8*2006
Вокальний ансамбль як форма організації музично-творчої діяльності майбутнього педагогамузиканта
ІЛ Шевченко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 157, 143-144, 2017
6*2017
Індивідуальний підхід до формування професійних умінь і навичок майбутнього вчителя
І Щербак
52012
Розвиток професійних властивостей майбутнього вчителя музичного мистецтва
ІВ Щербак
Наукові записки, 174. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім …, 2019
3*2019
Військово-патріотичне виховання студентів засобами музичного мистецтва як педагогічна проблема
ІВ Щербак
Молодий вчений, 502-505, 2017
22017
Основні напрями підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів
І Щербак
22016
Основні напрями підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів
І Щербак
Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2016
22016
Технологічний аспект розкриття художнього образу музичного твору баяністом
ІВ Щербак
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
22013
Preparation of future teachers of music art for instrumental performance
I Shcherbak
International Journal of Innovative Technologies in Social Science …, 2020
12020
Модель формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів
І Щербак
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 132-142, 2019
12019
Підготовка вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання : [метод. посіб.]
ІВ Щербак
Миколаїв : Іліон, 2018
12018
Обґрунтування структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів
ІВ Щербак
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2017
12017
Конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства
I Shcherbak
Український соціологічний журнал, 2016
12016
Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема
ІВ Щербак
Наукові записки / Ред. кол. : В. В. Радул, С. П. Величко та ін. – Випуск 141 …, 2015
1*2015
Проблема підготовки майбутнього вчителя музики до громадянського виховання учнів
ІВ Щербак
Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20