Svetlana Rusanova
Svetlana Rusanova
доцент кафедры промышленной фармации и экономики ИПКСФ НФаУ
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: монографія
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко, МІ Сидоренко
Х.: НФаУ, 2010
352010
Управлiння трудовим потенцiалом фармацевтичних пiдприємств в умовах менеджменту якостi: моногр./за ред. ОВ Посилкiної
ОВ Посилкiна, ОВ Доровський, ЮС Братiшко, МI Сидоренко
за, 422, 2010
242010
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. для студ. економ. спец
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко
Х.: НФаУ, 2014
152014
Інтелектуальна власність
ОВ Посилкіна, ОВ Літвінова, ОВ Литвинова, НЙ Баран
НФаУ, 2014
10*2014
Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини: навч. посiб. для студ. економ. спец.
ОВ Посилкiна, ОВ Доровський, ЮС Братiшко
92014
Визначення критичних показників якості лікарської форми очні краплі
ЛМ Андрюкова, ОГ Фетісова, ОМ Якубчук, СМ Коваленко, ...
92013
Recyclization of 2-imino-2H-1-benzopyrans by the action of nucleophilic reagents 4. Use of 2-(N-aroylhydrazono) coumarin-3-carboxamides for the synthesis of 3-(1, 3, 4 …
SN Kovalenko, KM Sytnik, VM Nikitchenko, SV Rusanova, VP Chernykh, ...
Chemistry of Heterocyclic Compounds 35 (2), 167-170, 1999
91999
Виробнича логістика
ОВ Посилкіна, ГВ Кубасова, АВ Кубасова
НФаУ, 2019
72019
Фармацевтична промисловість України: сучасний стан та напрями стратегічного розвитку
ОВ Доровський, АД Олійник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Управління господарською діяльністю підприємства
РВ Сагайдак-Нікітюк, РВ Сагайдак-Никитюк, АБ Гончаров, ...
62015
Стратегія розвитку фармацевтичної галузі України: монографія
ОВ Доровський
Х.: ВД" ІНЖЕК, 2014
62014
Світовий фармацевтичний ринок: структура, тенденції розвитку, точки зростання
ОВ Доровський
Науковий вісник Херсонського державного університету, 34-38, 2014
62014
1.3. СиСтеМна криза в еконоМіці України: причини та шлЯхи поДоланнЯ
МО Кизим, ВО Грищенко, ОВ Доровський
Socio-Economic DEvElopmEnt of UkrainE anD itS rEgionS: problEmS of SciEncE …, 0
6
Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної промисловості України
ОВ Доровський, АД Олійник
Моделювання регіональної економіки, 289-304, 2013
52013
Recyclization of 2-iminocoumarins using nucleophilic reagents. 6. Reaction of 2-iminocoumarin-3-carboxamides with 2-aminobenzophenones
SV Rusanova, IA Zhuravel, SN Kovalenko, VP Chernykh, VN Baumer
Chemistry of Heterocyclic Compounds 40 (10), 1323-1331, 2004
52004
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОВ Посилкіна, ЮС Братишко, ГВ Кубасова, ЮС Братішко
НФаУ, 2018
42018
Порівняльна характеристика фармацевтичних ринків країн ЄС і СНД
ОВ Доровський, ІВ Ярошенко
Бізнес Інформ, 47-61, 2014
42014
Оцінка схильності лікарської речовини до деструктивних перетворень—етап фармацевтичної розробки очних крапель
ЛМ Андрюкова, ОГ Фетісова
Фармаком, 52-62, 2010
42010
Актуальні проблеми удосконалення системи оцінки якості вищої фармацевтичної освіти на національному рівні
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, АВ Доровской
32015
Загальне оцінювання ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки лікарської форми очні краплі
ЛМ Андрюкова, ОГ Фетісова, ОМ Якубчук, СМ Коваленко, ...
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20