Ангелина Чугай
Ангелина Чугай
Одесский государственный экологический университет, природоохранный факультет, кафедра экологии и
Підтверджена електронна адреса в odeku.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка якості природних вод: навчальний посібник
СМ Юрасов, ТА Сафранов, АВ Чугай
Одеса: Екологія, 2012
152012
Загальна екологія та неоекологія: конспект лекцій.
ТА Сафранов, АВ Чугай
ОДЕКУ, 2005
142005
Характеристика качества воды в приустьевых районах северо-западной части Черного моря
АВ Чугай, ТА Сафранов
Экологические проблемы Черного моря, 181 – 186, 1999
81999
Интегральная оценка качества вод Одесского региона северо-западной части Черного моря
ЮС Тучковенко, АВ Чугай, ОЮ Сапко, СЕ Дятлов
Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 360 - 367, 2005
62005
Contamination peculiarities of mouth zones of north-western part of Black Sea
S T.A., C A.V.
Transboundary Pollution. 4th Inter-national Conference of the Balkan …, 2001
5*2001
Возможности оценки качества морской среды
ТА Сафранов, АВ Чугай, ЗВ Тимченко
Екологічні проблеми Чорного моря, 291 – 295, 2003
4*2003
Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я специфічними забруднюючими речовинами
АВ Чугай, ХС Патраман
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, С. 113 – 122, 2017
32017
Забрудненість атмосферного повітря м. Одеса
АВ Чугай, КД Гусєва, ДВ Кукуй
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, С. 20 – 26, 2012
32012
ЗАБРУДНЕНІСТЬ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ҐРУНТІВ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДІВ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
ТА Сафранов, АВ Чугай, ВГ Ільїна
СЕКЦІЯ 6 ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. ХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ, 2007
32007
Физико-химические факторы миграции тяжелых металлов в донных осадках северо-западного шельфа Черного моря
АА Свертилов, ЮМ Деньга, ЛН Хапченко, ДА Свертилов, АВ Чугай, ...
Метеорология, климатология и гидрология, 71 – 76, 1999
31999
Estimation of Technogenic Loading at the Surface Water of the North-Western Black Sea Coast Region
А Chugai, О Dzhura
Environmental Problems 4 (Num. 4.), Р. 167-173, 2019
22019
Аналіз техногенного навантаження на природне середовище Запорізької області
АВ Чугай, ВВ Пилип’юк, ГО Боровська
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
22018
Стан і якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я: монографія
ТА Сафранов, АВ Чугай, ін.
22017
Стандарти вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації
ТА Сафранов, ДВ Лукашов, ЗМ Шелест, ОГ Владимирова, АВ Чугай
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер …, 2017
22017
Принципи розробки освітніх програм та навчальних планів для рівня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю «Екологія»
ТА Сафранов, ОГ Владимирова, АВ Чугай
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та …, 2017
22017
Особливості стандартів вищої екологічної освіти України різних поколінь
ТА Сафранов, ОГ Владимирова, АВ Чугай
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та …, 2017
22017
Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я
АВ Чугай, АВ Колісник, ОВ Демяненко, СЕ Романенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2015
22015
Джерела екологічної небезпеки: збірник методичних вказівок для практичних робот (для ОКР СП і МАГ заочної форми навчання)
АВ Чугай, ВА Кузьмина
ОДЕКУ, 2014
22014
Аналіз забрудненості атмосферного повітря м. Одеса
АВ Чугай, ЮО Котельнікова
Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні. Матеріали VI …, 2011
22011
Оцінка якості природного середовища Одеської агломерації
КД Гусєва, ТА Сафранов, АВ Чугай
Вісник Одеського державного екологічного університету, С. 25 - 36, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20