Мануйлов Євген Миколайович, Manuilov Evgen
Мануйлов Євген Миколайович, Manuilov Evgen
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правове виховання в сучасній Україні: монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
ЛМ Герасіна, ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право 368, 368, 2010
86*2010
Современный словарь по общественным наукам / Под общей ред.. О.Г.Данильяна, Н.И.Панова
ОГ Данильяна, НИ Панова, ЕН Мануйлов
М.: Изд-во Эксмо, 2005
65*2005
Правове виховання як засіб правової соціалізації: філософсько-правові аспекти
ЄМ Мануйлов, ОП Дзьобань
Проблеми законності: Респ. міжвідомч. наук. зб., 407-416, 2009
21*2009
Справедливість як правова цінність: концептуалізація феномену
ЄМ Мануйлов, ОП Дзьобань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
14*2015
Справедливість як правова цінність: концептуалізація феномену
ОП Дзьобань, ЄМ Мануйлов
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
142015
Соціальна відповідальність особистості у правовій державі
ЄМ Мануйлов
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
102013
Українська правова ментальність: до проблеми розуміння сутності
ЄМ Мануйлов, ОП Дзьобань
Гуманітарний часопис, 48-52, 2007
102007
Правова культура юриста як основа його професіоналізму
ЄМ Мануйлов
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
82013
Формирование нравственных потребностей и интересов вузовской молодежи как фактор повышения ее социальной активности
ЕН Мануйлов
ЕН Мануйлов, 1984
81984
Сучасне суспільство як суспільство з деформованою відповідальністю (за працею З. Баумана «Індивідуалізоване суспільство»)
ОП Дзьобань, ЄМ Мануйлов
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2016
72016
Віртуальні комунікації: до проблеми філософського осмислення сутності
ОП Дзьобань, ЄМ Мануйлов
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
72015
Морально-етична відповідальність суб’єктів діяльності
ЄМ Мануйлов
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
72011
Соціальна активність молоді: до проблеми розуміння сутності
ЄМ Мануйлов
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
72010
Правовий нігілізм як феномен ціннісного відношення до права
ОП Дзьобань, ЄМ Мануйлов
Гуманітарний часопис, 34-40, 2006
72006
Інформаційно-культурна безпека України в умовах «гібрідної війни»
ЄМ Мануйлов, ОВ Прудникова
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
62017
Iнформацій но-культурна безпека України в умовах гібридної війни
ЄМ Мануйлов, ОВ Прудникова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
62017
Громадянська відповідальність особистості як атрибутивний феномен правового суспільства
ЄМ Мануйлов, ЮЮ Калиновський
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
62015
Філософський аналіз моральної відповідальності соціального суб’єкта
ЄМ Мануйлов
Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія …, 2012
62012
Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми
ОП Дзьобань, ЄМ Мануйлов
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
52016
Проблема відповідальності особистості в контексті моралі і професійної етики
ЄМ Мануйлов
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20