Кафедра історії України
Кафедра історії України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email
TitleCited byYear
Православне духовенство Уманщини ХІХ–початку ХХ століття
ТВ Кузнець
Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет", 2006
112006
До історії освіти на Уманщині (XVIII–поч. XIX ст.)
ТВ Кузнець
К.: Науковий світ, 2000
92000
Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941–1945 роках
Б Чорномаз
Умань: Уманське поліграфічно-виробниче підприємство, 2002
82002
Населення Уманщини ХІХ–початку ХХ століття: монографія
ТВ Кузнець
Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2005
72005
Сільське парафіяльне духовенство Київської єпархії: узагальнений портрет кінця ХVІІІ–початку ХХ століття
ТВ Кузнець
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві, 2013
52013
Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 роки
ОВ Скус
Видавець" Сочінський", 2009
52009
Українське село у 60-ті першій половині 80-х рр. ХХ ст.(стан матеріально-технічної бази)
ОВ Лісовська
Видавець «Сочінський», 2010
42010
Православне духовенство Уманського повіту за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”
Т Кузнець
Київська старовина, 135ь148, 2004
42004
Історія України
ОК Струкевич, І Романнюк, С Дровозюк
Підручник для 9, 26, 2011
32011
Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917-1920рр.)
ОВ Дудник
" АЛМІ", 2007
32007
Уманське відділення Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (за матеріалами родини Курінних)
І Опацький
Емінак, 96-101, 2016
22016
Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ–початку ХХ ст.
ТВ Кузнець
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
22016
Духовна еліта нації: Порфирій Демуцький
ТВ Кузнець
Література та культура Полісся. Сер.: Історичні науки, 76-87, 2016
22016
Конфіскація церковних цінностей Києво–Печерської Лаври 1922 року як антирелігійна кампанія щодо Православної Церкви
О Чучалін
Гілея: науковий вісник, 76-78, 2013
22013
Сільське духовенство київської єпархії в Київській козаччині 1855 року
ТВ Кузнець
Література та культура Полісся. Сер.: Історичні науки, 232-239, 2013
22013
Християнська Церква в Умані кінця ХVІІІ–початку ХХ століття
ТВ Кузнець, ІІ Кривошея, ОВ Скус
Умань: ВПЦ «Візаві», 2012
22012
Римо-католицьке духовенство Уманщини в контексті європейських впливів ХІХ ст.
ОВ Скус
НДУ ім. М. Гоголя, 2010
22010
Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793-1917 рр.)
ОВ Скус
ВПЦ Візаві, 2008
22008
Священики Уманщини в історії та культурі України початку XX ст.
ТВ Кузнець
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2004
22004
Міжконфесійні трансформації православ’я і уніатства в другій половині XVIII на Уманщині/Тетяна Володимирівна Кузнець
ТВ Кузнець
Вісник Київського славістичного університету.–Вип 18, 53-65, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20